Lippukuntatuki ja alueet

Piirin tärkein tehtävä on tukea lippukunnan toimintaa. Erityisessä keskiössä on lippukunnan johtajien tukeminen, joka on johtajistolle näkyvimmillään aluetyössä.

Aluetyön tavoitteena on tukea lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Kaikille alueille pyritään pestaamaan lippukuntavalmentajat, jotka tukevat lippukunnan johtokolmikkoa.

Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnat on jaettu kymmeneen alueeseen. Alueilla toimii yhdestä kolmeen lippukuntavalmentajaa, osalle alueilla on vielä etsinnässä oma valmentaja. Aluetyön tavoitteena on tukea lippukunnan johtokolmikkoa. Aluetyön tärkeänä tehtävänä on lisäksi toimia viestinviejinä lippukuntien, piirin ja SP:n välillä.

Lippukuntavalmentajat järjestävät oman alueensa johtajille myös aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnatt voivat tavata toisiaan, sopia yhteistyöstä ja saada tukea pestiinsä. Tavoitteena on järjestää vuodessa vähintään kaksi aluetapaamista jokaisella piirimme alueella.

Hae lippukuntavalmentajaksi!

Piirillä on jatkuva haku lippukuntavalmentajatoimintaan.

Lippukuntavalmentaja toimii oman alueensa aluetiimissä ja tukee yhdessä aluetiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään.

Lippukuntavalmentaja toimii sekä valmentamalla henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa lippukunnat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Lippukuntavalmentaja pitää yhteyttä alueensa lippukuntien johtokolmikoihin.

Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä alueryhmän aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaavalta hallituksen jäseneen.

KO-GI-työ aluetyöstä?

Aluetoiminnanalalta löytyy hyviä ideoita Kolmiapila-Gilwell-kurssin kehittämistehtävää varten lippukuntien tukemiseen ja uusien perustamiseen liittyen. Kysy lisää alueryhmän puheenjohtajalta tai aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaavalta hallituksen jäseneltä sekä kerro mahdollisuudesta myös kaverille.