Aluetoiminta

Piirin tärkein tehtävä on tukea lippukunnan toimintaa. Erityisessä keskiössä on lippukunnan johtajien tukeminen, joka on johtajistolle näkyvimmillään aluetyössä.

Aluetyön tavoitteena on tukea lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Kaikille alueille pyritään pestaamaan lippukuntavalmentajat eli entisetalueohjaajat, jotka tukevat lippukunnanjohtajia.

Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnat on jaettu kymmeneen alueeseen, joissa jokaisessa on noin kymmenen toimivaa lippukuntaa. Alueilla toimii yhdestä kolmeen lippukuntavalmentajaa. Aluetyön tavoitteena on tukea lippukunnanjohtajaa ja sitä kautta lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Lippukuntavalmentajien/aluetyön tärkeänä tehtävänä on lisäksi toimia viestinviejinä lippukuntien, piirin ja SP:n välillä.

Lippukuntavalmentajat järjestävät oman alueensa johtajille myös aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnanjohtajat voivat tavata toisiaan, sopia yhteistyöstä ja saada tukea pestiinsä. Tavoitteena on järjestää vuoden aikana lippukunnanjohtajille yksi henkilökohtainen ja yksi useamman lippukunnanjohtajan tapaaminen.

Hae lippukuntavalmentajaksi!

Piirillä on jatkuva haku lippukuntavalmentajatoimintaan.

Lippukuntavalmentaja toimii oman alueensa aluetiimissä ja tukee yhdessä aluetiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään.

Lippukuntavalmentaja toimii sekä valmentamalla henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa lippukunnanjohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Lippukuntavalmentaja pitää yhteyttä alueensa lippukunnanjohtajiin ja valmentaa heitä omassa johtajapestissään.

Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä alueryhmän puheenjohtajaan.

KO-GI-työ aluetyöstä?

Aluetoiminnanalalta löytyy hyviä ideoita Kolmiapila-Gilwell-kurssin kehittämistehtävää varten lippukuntien tukemiseen ja uusien perustamiseen liittyen. Kysy lisää alueryhmän puheenjohtajalta tai aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaavalta hallituksen jäseneltä sekä kerro mahdollisuudesta myös kaverille.