PP-Partiojohtajaperuskurssi #33

Partiojohtajien peruskurssi #33, monimuotoinen

Kurssi on suunnattu Pohjanmaan, Järvi-Suomen ja Lapin Partiolaisille. Partiojohtajien peruskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia.

Koulutukseen voivat osallistua myös sellaiset henkilöt, joilla on vain osa PJPK-koulutuksesta suoritettu, esimerkiksi jos on jollain aikaisemmalla kurssilla ollut läsnä vain toisena viikonloppuna: Tällöin voit suorittaa pelkästään puuttuvat koulutusmoduulit.

Koulutus toteutetaan talven ja kevään (marraskuu - huhtikuu) aikana etäkoulutusiltoina, itsenäisenä opiskeluna, verkkotehtävinä Moodlessa ja lähitapaamisena. Aloitustapaaminen järjestetään etänä 4.11. ja muiden etäkoulutuskertojen päivämäärät sovitaan yhdessä kurssilaisten kanssa koulutuksen alettua. Lähitapaaminen järjestetään pääsiäisenä talvileiri Hileellä (1.-5.4.2021, Taivalkoski). Kurssiin sisältyy lisäksi itsenäinen tai kurssivartion yöretki, EA-taitotason todentaminen ja johtamisharjoitus lippukunnassa.

Johtamisharjoitus suoritetaan kurssin aikana tai kurssin jälkeen. Johtamisharjoituksen tulee olla sellainen tapahtumaprojekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti: Tarkoituksena on harjoitella vastuullisena johtajana toimimista lippukunnalle tyypillisessä tapahtumassa lippukuntasi kokeneen partiojohtajan sekä oman kurssiluotsisi ohjauksessa. Ennen kurssille ilmoittautumista keskustele lpkj:si kanssa mitä, missä ja milloin tapahtuu. Voit pohtia ennakkoon tapahtuman aikataulutusta, tavoitteita ja kokonaistyömäärää, mutta suurimman suunnittelutyön tulisi alkaa vasta kurssin alettua, koska kurssilta saat harjoituksessa hyödynnettäviä taitoja.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Suositeltavaa on, että kurssilainen ilmoittautuu itse sovittuaan asiasta lippukuntansa koulutusvastaavan/pestijohtajan kanssa.

Kohderyhmä: Vuoden 2020 aikana 23 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat partiolaiset (ikäsuositus, ei ikäraja)
Hinta: 35€
Maksimiosallistujamäärä: 25 henkilöä
Lisätietoja: PP:n partiojohtajakoulutusjaosto Sini Liukkonen, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: 15.10.