PP – Partiojohtajaperuskoulutus #40

Koulutus on suunnattu Pohjanmaan, Järvi-Suomen ja Lapin Partiolaisille.

Koulutuksen sisältö

Partiojohtajan peruskoulutus (PJPK) on vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu johtamiskoulutus, joka antaa valmiudet toimia partiossa erilaisissa johtamistehtävissä.

Koulutuksen suorituksesta saatava partiojohtajavaltakirja on edellytys esimerkiksi leirinjohtajana toimimiselle, mutta se toimii myös pohjakoulutuksena kaikkiin jatkotason johtamiskoulutuksiin, kuten luotsi- ja johtokolmikkokoulutukseen.

PJPK:n ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmissä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Lähiopetuksen lisäksi kouluttautuja toteuttaa johtamistehtävän, jonka aikana hän johtaa ja ohjaa muita aikuisia tapahtuman tms. toteuttamiseksi. Kouluttautujan tukena on johtamistehtävän aikana aikuinen ohjaaja. Koulutukseen sisältyy maastoyöpyminen, jonka avulla kerrataan perusretkitaitoja ja turvallisen maastotoiminnan perusteita.

PJPK:n suoritettuaan partiojohtajan tulisi omata perustaidot ja -tiedot...
  • partion päämäärästä
  • partio-ohjelman perusteista
  • tapahtuman johtamisesta
  • lippukunnan toiminnasta (yhdistystoiminnan näkökulmasta)
  • turvallisen toiminnan toteuttamisesta
  • ihmisten johtamisesta
  • itsensä kehittämisestä partiojohtajana
Tarkempi koulutussisältö löytyy täältä.

Johtamistehtävä

Johtamistehtävän voi toteuttaa aikaisintaan koulutuksen ensimmäisen osan jälkeen.

Ennen koulutukseen ilmoittautumista keskustele lippukunnassasi, että mitä, missä ja milloin tapahtuu. Voit pohtia tapahtuman aikataulutusta, tavoitteita ja kokonaistyömäärää, mutta suurimman suunnittelutyön kannattaa aloittaa vasta koulutuksen alettua, koska PJPK:ltä saat harjoituksessa hyödynnettäviä taitoja.

Johtamisharjoituksen tulee olla sellainen tapahtumaprojekti, jota kouluttautuja ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan aikuisryhmää: Tarkoituksena on harjoitella vastuullisena johtajana toimimista lippukunnalle tyypillisessä tapahtumassa lippukuntasi kokeneen partiojohtajan sekä oman kurssiluotsisi ohjauksessa.

Ilmoittautuminen

Suositeltavaa on, että kouluttautuja ilmoittautuu kurssille itse keskusteltuaan asiasta ensin lippukunnassaan (pestijohtajan tai lippukunnanjohtajan kanssa).

Kouluttautujan tulisi tietää ilmoittautuessaan, kuka lippukunnassa toimii oman johtamistehtävän ohjaajana. Hyvä on myös olla ajatuksia siitä, milloin ja mitä haluaisi johtamistehtävänään toteuttaa - näistä voit myös puhua lippukunnassasi.

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen järjestäjä ilmoittaa, ketkä ovat päässeet kurssille mukaan - eli ilmoittautumisn jättäminen onnistuneesti ei tarkoita automaattisesti mukaan pääsyä, jos kurssille on enemmän ilmoittautuneita kuin sille voidaan ottaa. Lisätietoja "kurssien täyttäminen ja peruminen" -kohdassa tapa 2.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutuksen laajuus on 30 lähiopetustuntia.

Kohderyhmä: Vuoden 2023 aikana 18 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat partiolaiset
Hinta: 100€
Maksimiosallistujamäärä: 30 henkilöä
Lisätietoja: PP:n partiojohtajakoulutusjaosto Sini Liukkonen, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: 15.3.