PP- Johtokolmikkokurssi #4

Kolmatta kertaa järjestettävä Johtokolmikkokoulutus sisältää erilliset lippukunnanjohtaja-, pesti- ja ohjelmajohtajakoulutukset.
Johtokolmikkokoulutus on tarkoitettu käytäväksi partiojohtajaperuskurssin jälkeen. Osa koulutuksesta toteutetaan kaikkien kolmen kurssin kanssa yhdessä, osa pestinmukaiseen ryhmiin jakautuneena. Kurssi sisältää kurssiviikonlopun lisäksi muutaman ennakkotehtävän.

Lippukunnanjohtajakoulutus antaa tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Se sopii lippukunnanjohtajille ja hallituksessa toimiville aikuisille. Koulutus syventää taitoja aikuisten johtamisessa sekä auttaa ymmärtämään lippukuntaa yhdistyksenä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus antaa tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisessa.

Pestijohtajakoulutus antaa tietoa johtajapestissä tai muussa tehtävässä toimivien tukemisessa. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää pestaamista ja soveltaa osaamisen tunnistamista. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.

Koulutus alkaa lauantaina. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus tulla jo perjantaina kurssipaikalle Koortilan leirikeskukseen lisämaksua vastaan.

Kohderyhmä: Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pesteissä toimivat tai niistä kiinnostuneet, hallituksen jäsenet sekä ikäkausivastaavat.
Hinta: 55€
Järjestäjä: Koulutusryhmä
Lisätiedot: Jarmo Komulainen, etunimi.sukunimi@partio.fi
VIP: Ilmoittautumiset 15.1. mennessä.