PP – Etäaluetapaaminen, pienet lippukunnat alle 60 jäsentä

Onko toiminta muutaman tai jopa vain yhden johtajan varassa?

Keskiviikon 3.5. etäaluetapaamiseen kokoontuvat pienet lippukunnat, joissa jäseniä on alle 60. 
Tapaamisessa keskustellaan erityisesti pienten lippukuntien haasteista ja saadaan vertaistukea toisilta.

Etäaluetapaaminen järjestetään Teams-palvelun kautta, klo 18.00-20.00. Linjoille voit tulla jo hieman aikaisemmin. Liittyessäsi mukaan tietokoneella, et tarvitse erillistä sovellusta tai tunnuksia. Liittymislinkin saat ilmoittautuessasi tapaamiseen.


Voit liittyä myös suoraan tästä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YxOWZkYjItOGU3Zi00YWNjLTg2MTEtZTY5MzU2NGJiMTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%221aef5e1b-c724-4148-863e-38bb360c21df%22%7d 

Tapahtumalla on käytössä Helppo Tulla -tunnus eli valmius huomioida osallistujien tarpeet seuraavien osa-alueiden osalta: Hyvä olla, raha, katsomus ja ohjelma. Lisätietoa löytyy osoitteesta partio.fi/helppotulla.


Tervetuloa!

Kohderyhmä: Lippukunnan johtokolmikko ja muut kiinnostuneet lippukunnan jäsenet
Hinta: 0 €
Järjestäjä: Lippukuntatuen johto
Lisätietoja: Elina Niskala, elina.niskala@partio.fi
VIP: 3.5.Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Tapahtuma, Hyvä olla, Katsomus, Ohjelma, Raha

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa