Partion iltateet: Partiotoimintaa erilaisille uusille kohderyhmille

Torniossa on järjestetty partiotoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Voisiko teidän lippukunnassanne kokeilla jotain vastaavaa? Tule kuulemaan inspiroiva esimerkki ja keskustelemaan erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista!

Blogi Tornion esimerkistä: https://www.partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/torniossa-partiotoimintaa-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/  

Lisätietoja: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0YWM2ODUtMjY1MC00ZmFkLWJlODktZmEwNzc2Y2U5OWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d