Utegruppen, gruppmedlem

Längd påuppdrag: 1 år, men du får gärna vara mer längre

Uppdragetkräver (i tid): 2-3 möteshelger per år.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Att du:

  • Deltar i planerandet och förverkligandet av kurser som stabchef eller stabsmedlem.
  • Vistas mycket utkomhus.
  • Kan om du vill vara utreinstruktör (kontaktperson mellan Utegruppen och kårerna i frågor gällande uteverksamhet) eller materialförvaltare.
  • Kan om du är intresserad delta i gruppens administrativa arbete.
Vad ger vi dig?
  • Uteupplevelser
  • Möjlighet att utbilda och sprida kunskapen om uteverksamhet i förbundet
  • Möjlighet att välja vilken din egen insats i gruppen är, det finns flera möjligheter

Täytä hakemus