SP Explon Ohjelmapäällikkö (2)

Tähän pestiin voit hakea yksin tai yhdessä idearikkaimman partiokaverisi kanssa. Explon ohjelmapäälliköt ovat vastuussa ohjelmakokonaisuudesta, ja he ääsevät johtamaan samoajaohjelmaa ja ohjelman tekijöitä. Tukea ohjelman suunnitteluun saa aikaisemmista Exploista, ja lisäksi vuoden 2019 Explon ohjelmassa tutustutaan ainakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ohjelmapäälliköille on siis luvassa vastuuta, mutta myös vapaus ideoida ja toteuttaa kaikkien aikojen paras Explo!

Lisätiedot

Käytetään rekrytoinnissa SP:n projektin tekijäitä pestattaessa.

Täytä hakemus