Programgruppen, programutvecklare

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren), deltagande i projektgrupper och en del (självständigt) arbete mellan möten

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragets innehåll:

  • Tar tag i de satsningar som görs i FS som FiSSc beslutat att görs också på svenska. (Kan också gärna påverka vilka satsningar som ska göras på svenska)
  • Kvalitetsgranskar programverksamheten och utvecklar den tillsammans med resten av programgruppen.
  • Ställer upp i mån av möjlighet i de programutvecklingsprojekt som FS kommer med (t.ex. spejarscoutprogramuppdatering) för att ha så stor insyn som möjligt
Vad förväntar vi oss av dig?
  • Kunskap och erfarenhet om scoutprogrammet
  • Vilja att utveckla scoutprogram i FiSSc

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

  • Möjlighet att påverka hur scoutprogrammet ser ut i förbundet
  • Personlig utveckling
  • Nya kontakter inom förbundet!
  • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Täytä hakemus