Programgruppen, kårstödskontakt

Lediga uppdrag: 1 

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): Många möten (i teorin upp till två per månad, men deltagande i varenda möte krävs inte). Inte mycket jobb mellan mötena.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragets innehåll:

  • Fungerar som länk mellan programgruppen och kårstödsgruppen, och ser till att tillräcklig info finns i båda grupperna om det andra områdets verksamhet.
  • Deltar i mån av möjlighet i båda gruppernas möten.
Vad förväntar vi oss av dig:
  • Intresse av både program och stödet till kårerna

Lisätiedot

Vad ger vi dig:

  • Möjlighet att vara en spindel i nätet för två stora verksamhetsområden
  • Möjlighet att främja samarbetet
  • Nya kontakter inom förbundet
  • Chans att jobba med två roliga och viktiga grupper

Täytä hakemus