PP Yhteiskuntasuhteiden ja talouden vastaava

Haluatko sinä olla se tyyppi, joka varmistaa että Pohjanmaan Partiolaiset ja alueen lippukunnat tunnetaan myös keskeisten sidosryhmien keskuudessa ja meitä pidetään hyvänä yhteistyökumppanina sekä avustettavana kohteena. Tämän lisäksi piirin ja lippukuntien toiminta tukeutuu useampaan rahoituslähteeseen.

Toimit piirihallituksen jäsenenä vastuualueena yhteiskuntasuhteet. Annat lippukunnille tukea erilaisissa vaikuttamisasioissa, vaaliasioissa, sidosryhmäyhteistyössä toisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tuet lippukuntia mm.varainhankinta asioissa, uusien rahoitusmuotojen etsimisessä, niiden viestinnässä ja käytön opastuksessa. Pääset tekemään yhteistyötä muissa piireissä ja SP:ssä toimivien kollegojesi kanssa. Saat mahdollisuuden kehittää pestiäsi.

Osallistut piirin johtamiseen piirihallituksen jäsenenä. Toimit piirihallituksen jäsenenä, sekä yhteiskuntasuhteiden ryhmässä, johon kuuluu yhteiskuntasuhteiden muut luottikset. Piirihallituksen jäsenenä tuot panoksesi hallituksen yhteiseen työskentelyyn. Siellä olet ensi sijassa piirihallituksen jäsen, ilman tiukkoja sektorirajoja mutta toki niin, että saat mahdollisuuden toimia kasvun asiantuntijanakin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Minimivaatimuksena pestiin on partiojohtajan peruskurssi. Partiojohtajan jatkokurssia suositellaan lämpimästi. Tuntemus piiristä, piirin ja piirihallituksen toiminnasta, sekä kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja lippukuntien toiminnan tukemiseen. Vankka kokemus partiosta ja/tai strategian johtamisesta.

Piirihallituksen kokoukset (n. kolme tuntia kerran kuukaudessa toimintakauden aikana) piirin alueella tai etäkokouksena, piirin luottamushenkilöviikonloput (Touko- ja Marras-Tuulevat, viikonloppu keväällä ja syksyllä) jossain piirin alueella, sekä piirin kevät- ja syyskokoukset, edellyttävät matkustamista. Piirillä on paikka Suomen Partiolaisten laajennetussa yhteiskuntasuhteidenvaliokunnassa. Se kutsutaan kokoon 2-3 kertaa vuodessa. Pääsääntöisesti piirihallituksen jäsen edustaa siellä, mutta edustaja voi olla muukin ryhmän jäsen. Yhteiskuntasuhteidenryhmä kokoustaa pääosin etänä, noin joka toinen kuukausi, lisäksi asioita valmistellaan yhdessä etänä.
Itsenäinen asioiden valmistelu ja hoitaminen vie noin kolme tuntia viikossa. Pestin hoitamiseen liittyy matkustamista piirin sisällä. Piiri korvaa pestiin liittyvät matkakulut. Pesti on vaativa johtamispesti, joka edellyttää sitoutumista sekä itsenäistä ja aktiivista toimintaa. Tämä on selvä pääpesti, muita merkittäviä partiopestejä ei suositella samanaikaisesti.

Lisätiedot

Piirinjohtaja Saija Kivelä, yhteiskuntasuhteista vastaava piirihallituksen jäsen Kaisa Uusimäki, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi.

Saat pestiisi tukea piirinjohtajilta, piirihallitukselta, y-ryhmän jäseniltä ja piirin työntekijöiltä.

Pestiin valitaan henkilö piirin syyskokouksessa 5.10.2019 Seinäjoella. Tällä llomakkeella ilmoitat vaalitoimikunnalle olevasi käytettävissä tähän pestiin.

Täytä hakemus