PP Viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtaja

Piirin viestintää ja markkinointia toteutetaan viestintäryhmässä, jota johtaa viestintäryhmän puheenjohtaja yhdessä viestinnästä ja markkinoinnista vastaavan hallituksen jäsenen kanssa.

Viestinnän ja markkinoinnin alaan kuuluvat piirin sosiaalisten median kanavat, osa piirin sisäisestä viestinnästä, piirilehti Pohjan Puhurin päätoimittajan tukeminen sekä lippukuntien ja muiden toiminnanalojen tukeminen viestintä- ja markkinointitehtävissä. Viestintä ja markkinointi eivät koskaan ole olemassa vain itseään varten - pestissä pääset siis työskentelemään runsaasti muiden piirin toiminnanalojen sekä lippukuntatoimijoiden kanssa.

Puheenjohtaja vastaa ryhmän käytännön toiminnasta ja tukee sekä auttaa ryhmän jäseniä heidän tehtäviensä suorittamisessa. On myös tärkeää, että puheenjohtaja huolehtii, että ryhmän jäsenet pysyvät kärryillä, siitä mitä ryhmässä tapahtuu.

Ryhmän puheenjohtajana olet vastuussa ryhmän kokouksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä, kuten esityslistojen luomisesta. Puheenjohtaja suunnittelee toimintasuunnitelman mukaista toimintaa viestintäryhmälle hallituksen jäsenen kanssa. Puheenjohtaja on myös mukana tekemässä Pohjanmaan Partiolaisten toimintasuunnitelmaa viestinnän ja markkinoinnin osalta. Et ole kuitenkaan yksin vastuussa ryhmän toiminnan suunnittelusta vaan toimintaa pyöritetään yhdessä viestinnän ja markkinoinnin hallituksen jäsenen kanssa.

Viestintäryhmän puheenjohtajana työskentelet yhdessä piirihallituksen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavan jäsenen, piiritoimiston työntekijöiden ja piirin viestintäryhmän kanssa. Viestinnän ja markkinoinnin ryhmän puheenjohtaja toimii myös varajäsenenä Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokunnassa.
Pesti sopii toteutettavaksi myös parijohtajuutena, jolloin jaatte parin kanssa puheenjohtajuuteen kuuluvat tehtävät ja vastuut esimerkiksi vuorotteluperiaatteella tai kiinnostuksenkohteidenne mukaisesti.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti on johtamistehtävä, jossa organisoit ryhmän toimintaa. Ryhmän puheenjohtajana sinun tulee kyetä suunnittelemaan ja organisoimaan toimintaa pitkäjänteisesti. Ryhmän puheenjohtajalle on hyödyksi halu kehittää ryhmän toimintaa ja sen myötä koko piirin viestintää ja markkinointia. Pestissä on pystyttävä käyttämään sähköisiä apuvälineitä mm Office365. Viestinnän osaaminen on hyödyllystä tehtävässä, mutta ei välttämätöntä.

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestiin kuuluu luonnollisesti osallistuminen ja esityslistan valmistelu ryhmän kokouksiin. Kokoukset ovat pääosin etäkokouksia mutta piirin luottamushenkilöviikonloput (Touko- ja Syys-Tuulevat, viikonloppu keväällä ja syksyllä) sekä kerran vuodessa järjestettävä viestinnän Superhyper-viikonloppu edellyttävät matkustamista. Pestin hoitamiseen liittyvä matkustaminen korvataan piirin matkustussäännön mukaan. Ryhmän toiminnan sekä Superhyper-viikonlopun ohjelman suunnittelu, joka hoidetaan hallituksen jäsenen kanssa, vie myös oman aikansa. Laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan varajäsenenä voit osallistua valiokunnan kokouksiin ja toimia sijaisena varsinaisen jäsenen estyessä.

Pestin vaatima ajankäyttö riippuu paljon innostasi kehittää ryhmän toimintaa!

Lisätiedot

Mistä pestiin saa tukea?
Saat pestiisi tukea piirihallituksen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavalta jäseneltä ja piirin työntekijöiltä. Pestissä aloittaessasi saat myös perehdytyksen edelliseltä puheenjohtajalta.

Pesti alkaa: 1.1.2021 tai sovitusti
Pestin kesto: 2 vuotta
Lisää tietoa: Viestinnän ja markkinoinnin ryhmän puheenjohtajat Alisa Takanen ja Henri Tammi, sähköpostit etunimi.sukunimi@partio.fi

Täytä hakemus