PP Valmentaja

Valmentajan päätehtävänä on valmentaa lippukuntia heidän kehittymisprojekteissaan. Valmennusprojektit voivat tapahtua yksittäisen lippukunnan kehittymisprojekteina tai yleisinä valmennusohjelmina usealle lippukunnalle kerrallaan.

Valmentaja on osa piirin valmentajajaostoa, jonka kokouksissa jaetaan valmentajien jakautuminen kehittymisprojekteihin sekä lippukuntien tarpeen että valmentajien kiinnostuksen mukaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Valmentajan pestissä olisi hyvä olla Pj-peruskurssi suoritettuna ja lisäksi mikä tahansa Johtokolmikkokoulutuksen linja (lpkj, ohjo tai pejo) on hyödyksi. Pestikeskustelu käydään pestin alussa. Valmentajakoulutus (SP) tulisi olla käytynä, ennen kuin aloittaa yksin valmennusprojekteja lippukuntien kanssa.

Valmentajat pestataan lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mutta lyhyemmiksi ajoiksi, esimerkiksi yksittäisen valmennusohjelman ajaksi pestaaminen on mahdollista. Valmentajalla voi olla käynnissä yhtä aikaa useampi kehittymisprojekti tai valmennusohjelma, joista sovitaan joustavasti valmentajavastaavan kanssa, sekä valmentajajaoston kesken.

Lisätiedot

Valmentajavastaava
Timo Mäntyvaara
timo.mantyvaara@partio.fi

Täytä hakemus