PP Ohjelman ja kasvatuksen vastaava

Miltä kuulostaisi pohtia, miten piirin ohjelmakoulutuksia, kisoja ja ikäkausitapahtumia pitäisi järjestää? Tule tekemään piirin ohjelmasta timanttia!

Vastaat ohjelmaryhmän toiminnasta ja toimit tukena erätaito-, kisa-, meripartio-, ensiapu- ja kansainvälisyysjaostolle yhdessä ohjelmaryhmän puheenjohtajan kanssa, mikäli koet tarvetta työparille.

Toimit piirihallituksen jäsenenä sekä ohjelmaryhmässä, johon kuuluu jokaisen jaoston puheenjohtaja sekä ryhmän puheenjohtaja, mikäli koet parijohtajuuden olevan juttusi. Johdat ohjelmaryhmän toimintaa. Piirihallituksen jäsenenä tuot panoksesi hallituksen yhteiseen työskentelyyn, ilman tiukkoja sektorirajoja.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Minimivaatimuksena pestiin on partiojohtajan peruskurssi. Partiojohtaja jatkokurssia suositellaan lämpimästi. Perustuntemus piiristä, piirin ja piirihallituksen toiminnasta, käsitys partio-ohjelmasta, tahto tehdä parasta mahdollista ohjelmaa partiossa.

Piirihallituksen kokoukset (n. kolme tuntia kerran kuukaudessa) suurimmaksi osaksi etäkokouksina, piirin luottamushenkilöviikonloput (Touko- ja Marras-Tuulevat, viikonloppu keväällä ja syksyllä) jossain piirin alueella, sekä piirin kevät- ja syyskokoukset, edellyttävät matkustamista.

Piirillä on paikka Suomen Partiolaisten laajennetussa kasvatusvaliokunnassa. Se kutsutaan kokoon 2-3 kertaa vuodessa. Piirin edustaja voi olla muukin kuin piirihallituksen jäsen (esimerkiksi ohjelmaryhmän puheenjohtaja). Tästä edustuksesta päätätte yhdessä ohjelmaryhmän kanssa ja sen vahvistaa piirihallitus. Ohjelmaryhmä kokoustaa pääosin etänä, noin joka toinen kuukausi kaksi tuntia.

Itsenäinen asioiden valmistelu ja hoitaminen vie noin kolme tuntia viikossa. Pestin hoitamiseen liittyy matkustamista piirin sisällä. Piiri korvaa pestiin liittyvät matkakulut. Pesti on vaativa johtamispesti, joka edellyttää sitoutumista sekä itsenäistä ja aktiivista toimintaa. Tämä on selvä pääpesti, muita merkittäviä partiopestejä ei suositella samanaikaisesti.

Lisätiedot

Piirinjohtaja Saija Kivelä, ohjelmasta ja kasvatuksesta vastaava piirihallituksen jäsen Ville-Valtteri Veikkolainen, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi. 

Saat pestiisi tukea piirinjohtajilta, piirihallitukselta, ohjelmaryhmän jäseniltä ja piirin työntekijöiltä.

Pestiin valitaan henkilö piirin syyskokouksessa 5.10.2019 Seinäjoella. Tällä lomakkeella ilmoitat vaalitoimikunnalle olevasi käytettävissä tähän pestiin.

Täytä hakemus