PP Järjestyksenvalvojia

Pohjanmaan Partiolaiset hakevat 15 järjestyksenvalvojaa Myötäpäiville, tuleville piirileireille sekä muihin isoihin tapahtumiin. Sinulla ei tarvitse olla valmiina järjestyksenvalvojakorttia, piiri tukee rahallisesti sen hankinnassa.

Sinulla tulee olla kiinnostusta järjestyksenvalvontaan, ikää 18-vuotta sekä mahdollisuus osallistua järjestyksenvalvojakoulutukseen ja saada järjestyksenvalvoja kortti. Sinun tulee olla käytettävissä piirin tapahtumissa järjestyksenvalvojana. Kannattaa myös muistaa, että järjestyksenvalvojakortista on hyötyä vaikka kesätöiden haussa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Piiri valitsee halukkaista kandidaateista soveltuviksi katsomansa henkilöt tasaisesti eri puolilta piiriä, ja maksaa puolet (maksimissaan sata euroa) näiden koulutuksesta seuraavin ehdoin:

a) Piirin soveltuvuusarvio perustuu henkilöön itseensä. Henkilö tutustuu kortin vaatimuksiin.
b) Henkilö sitoutuu toimimaan järjestyksenvalvojana kuuden vuorokauden verran piirin tapahtumassa seuraavan kolmen vuoden aikana kurssin suorittamisesta. Piiri pidättää oikeuden periä tukisumma takaisin, mikäli nämä ehdot eivät täyty.
c) Henkilö hakee piirin JV-pestiä pestirekryn kautta.
d) Henkilö hakeutuu itse kurssille, ilmoittaa kurssin ja sen hinnan, sekä suorittaa kurssinsa kevääseen 2020 mennessä. Henkilö esittää kurssin todistuksen (JV-kortin) ja kuitin käydystä kurssista piirille.

Täytä hakemus