PP Aluetyön ja lippukuntatuen vastaava


Toiminnanalasi tavoitteena on, että piirin jokaisella alueella on kasvavaa ja kehittyvää partiotoimintaa, jossa alueen lippukunnat tarjoavat partio-ohjelman mukaista toimintaa jokaiselle ikäkaudelle.

Sinulla on kokonaisvastuu Pohjanmaan Partiolaiset ry:n aluetyön ja lippukuntatuen organisoimisesta, suunnitelmallisesta toiminnasta ja tiedonvälityksestä lippukuntien ja piiriorganisaation välillä. Teet yhteistyötä kaikkien muiden piirin toiminnanalojen kanssa ja toimit piirihallituksessa oman toiminnanalasi asiantuntijana. Osallistut lisäksi SP.n aluetyön laajennetun valiokunnan työskentelyyn PP:n edustajana. Raportoit toimialasi toiminnasta piirihallitukselle ja piirijohtajalle.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Minimivaatimuksena pestiin on partiojohtajan peruskurssi. Partiojohtaja jatkokurssia suositellaan lämpimästi. Perustuntemus piiristä, piirin ja piirihallituksen toiminnasta sekä kokemusta lippukunnan johtamispesteistä ja hallitustyöskentelystä yhdistyksessä.

Aluetyön ja lippukuntatuen toiminnan strategista suunnittelua ja ohjaamista varten on lippukuntatuen johtoryhmä, joka koostuu lisäksesi alueryhmän puheenjohtajasta ja aluetyöstä vastaavasta piirin toimihenkilöstä. Aluetyön operatiivisesta toiminnasta vastaavat lippukuntatuki-, moninaisuus- ja valmentajajaostot, joiden kokouksiin ja toimintaan osallistut tarvittavassa laajuudessa. Piirihallituksen jäsenenä osallistut PP:n strategian, talousarvion ja toiminnan suunnitteluun ja muuhun tavanomaiseen yhdistyksen johtamiseen liittyvään työskentelyyn.

Pestin vaatima ajankäyttö: Piirihallituksen kokoukset kerran kuukaudessa toimintakauden aikana. Lippukuntatuen johtoryhmän kokoukset kerran kuukaudessa ja alueryhmän 1-2 kertaa toimintakauden aikana. Lisäksi matkustat mm Sykähdys-lippukuntapäivään keväisin, Hehku tapaamisiin elokuussa, piirihallituksen seminaareihin keväin syksyin, piirin luottamushenkilöpäivä Tuuleville kahdesti vuodessa, piirin vuosikokouksiin ja Suomen Partiolaisten aluevaliokunnan kokouksiin.

Lisätiedot

Piirinjohtaja Saija Kivelä, alueryhmän puheenjohtaja Henri Korkeaniemi, aluetyöstä vastaava piirihallituksen jäsen Timo Valtanen, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi.
Saat pestiisi tukea piirinjohtajilta, piirihallitukselta, alueryhmän jäseniltä ja piirin työntekijöiltä.

Pestiin valitaan henkilö piirin syyskokouksessa 5.10.2019 Seinäjoella. Tällä lomakkeella ilmoitat vaalitoimikunnalle olevasi käytettävissä tähän pestiin.

Täytä hakemus