Partion vaikuttavuustutkimukseen projektiryhmä

Partioneuvosto päätti marraskuussa 2018, että vuoden 2019 aikana tehdään partion vaikuttavuustutkimus, jossa selvitetään partion kasvatusvaikutusta lapsiin ja nuoriin. Tutkimus toteutetaan ostotutkimuksena soveltaen WOSM:n vastaavan tutkimuksen metodologiaa yhteistyössä WOSM:n keskustoimiston kanssa. Projekti alkaa joulu-tammikuussa ja jatkuu ensi syksyyn.

Etsimme nyt projektiryhmää toteuttamaan hankkeen! Oletko yksi tai useampi seuraavista?
Kvantitatiivisen tutkimuksen asiantuntija osaa analysoida ja laatia kyselylomakkeita, joiden tulokset puretaan parhailla tilastollisilla menetelmillä. Osaat kenties myös laatia laadukkaita ja interaktiivisia tiedon visualisointeja?
Kvalitatiivisen tutkimuksen asiantuntija tietää, miten asioita tulee kysyä jotta saadaan luotettavimmat vastaukset! Olet ehkä erikoistunut lasten ja nuorten tutkimukseen tai olet muuten harrastunut?
Tutkimuksen hankkija tietää, miten tutkimustoimistoja kilpailutetaan jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos. Osaat laatia hyvän tarjouspyynnön, arvioit tarjouksia kuin kala vedessä ja pidät yhdessä Partioaseman työntekijöiden kanssa yhteyttä toimittajaan.
Viestijä osaa kommunikoida tutkimustuloksia niin partion sisällä kuin ulkopuolellakin. Osaat tiivistää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tuloksia ymmärrettävästi ja tieteen popularisointi on tuttua.

Jos jokin näistä kuulosti kutkuttavalta, hae heti!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan tutkimusosaamista joltain edellä mainituista osa-alueista

Lisätiedot

Projektin johtaja:Janne Peltola, janne.peltola@partio.fi
Vastaava työntekijä:Helka Otsolampi, helka.otsolampi@partio.fi 

Täytä hakemus