Kokeilukulttuuriryhmän puheenjohtaja

Kokeilukulttuuriryhmä edistää ja rahoittaa uusienpartiotoimintakokeilujen toteutusta lippukunnissa. Kokeilujen tavoitteena onkehittää erilaisia tapoja harrastaa partiota ja lisätä erilaisten lasten januorten osallistumismahdollisuuksia partioon. Kokeilukulttuuriryhmänpuheenjohtajana vastaat ryhmän toiminnasta ja tuet ryhmän jäseniä pesteissään.Ryhmä toimii aluevaliokunnan yhteydessä, ja teet pestissäsi yhteistyötä omanvaliokunnan lisäksi ainakin kasvatus- ja vapaaehtoistuen valiokuntien,moninaisuusryhmän ja kasvutoimijoiden kanssa.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ryhmän puheenjohtajana vastaat ryhmän toiminnasta jakokeilukulttuurin edistämisestä partiossa sekä tuet ryhmän jäseniä pesteissään.Vastaat projektirahoitushakujen valmistelusta, hankehakemusten arvioinnista jahankkeiden valinnasta yhdessä ryhmän toimintaa tukevan työntekijän kanssa.Valmistelet ja johdat ryhmän kokoukset (6-8 kokousta vuodessa). Ryhmänjohtamisen vaatima ajankäyttö on n. 3-5 tuntia viikossa. Ryhmän puheenjohtajanaosallistut lisäksi aluevaliokunnan kokouksiin, seminaariviikonloppuihin japartion kevät- ja syyspäiviin.

 

Sinulta edellytetään kokemusta ryhmän johtamisesta. Pestissävaaditaan asiaosaamista ja kokemusta vähintään yhdestä alla olevasta teemastaja kiinnostusta kaikkiin mainittuihin:

  • palvelumuotoilu

  • kasvun johtaminen ja tekeminen

  • aluetyö

  • moninaisuus

  • projektitoiminta


Lisätiedot

Pestissä saat johtamiskokemusta sekä osaamistakokeilukulttuurin eri osa-alueista ja projektitoiminnasta. Pääset kehittämäänpartiotoimintaa monipuolisesti ympäri Suomen.

 

Ryhmä ja pesti on uusi, joten sinulla on vahva mahdollisuusvaikuttaa siihen, millainen siitä muodostuu.


Täytä hakemus