Kansainvälisten yhteyksien valiokunnanpuheenjohtaja

Valiokunnan puheenjohtajana johdat kansainvälisten yhteyksien valiokuntaa yhdessä kansainvälisten valtuutettujen (WOSM ja WAGGGS) kanssa. Toimit heidän työparinaan erikseen tarkemmin sovittavan työnjaon mukaisesti, päätehtävänäsi keskittyä johtamaan ja tukemaan valiokuntalaisia heidän toteuttaessaan toimintasunnittelmaa ja partion strategiaa. Pesti on uusi, joten pääset luomaan pestistä yhdessä kv-valtuutettujen kanssa omannäköisesi. Kansainväliset valtuutetut huolehtivat toiminnanalan johtamisesta osana hallitustyöskentelyä, eli järjestön tavoitteiden näkymisestä toiminnanalalla. Pestiisi kuuluu kuitenkin yhteistyö muiden valiokuntien puheenjohtajien, sekä piirien kv-toimijoiden kanssa. 


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Valiokunnan johtaminen on ennen kaikkea ihmisten suunnitelmallista johtamista vaativa pesti. Tehtävänäsi on rekrytoida, motivoida ja johtaa valiokuntasi vapaaehtoisia toiminnanalasi tavoitteiden mukaisesti. Johtamiskokemus piiri- tai järjestötasolta sekä keskusjärjestön toiminnan tunteminen auttaa pestissä onnistumista. Ennen kaikkea halua, asenne ja kyky tukea keskusjärjestön vapaaehtoisia menestymään omissa tehtävissään on kriittistä pestissä onnistumiselle. Valiokunnan puheenjohtajalle tärkeitä taitoja ovat myös joustavuus, aktiivisuus, halu kehittyä, sekä viestintä- ja keskustelutaidot, sekä kyky yhdistää järjestön ja valiokunnan toiminnan tavoitteet toisiinsa.

Kielitaito: sujuva suullinen ja kirjallinen englannikielentaito, muu kielitaito on eduksi. 

Lisätiedot

Pestissä menestyminen vaatii valiokunnan kokousten valmistelun ja johtamisen n. 6 kertaa vuodessa, mukaanlukien seminaarikokoukset. Kokousten välillä aikaa kuluu kokousten valmisteluun, ryhmien toiminnan tukemiseen ja seurantaan, sekä työparin väliseen tiedonvaihtoon yhteensä noin 3-5h viikossa. Lisäksi valiokunnan puheenjohtajana pääset osallistumaan muutaman kerran vuodessa partion yhteisiin suuriin tapahtumiin Suomessa kuten kevät- ja syyspäiville sekä Johtajatulille, sekä kansainvälisiin tapahtumiin. 

Pestissä pääset oppimaan partion kansainvälisestä toiminnasta laajasti, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Pääset oppimaan asia- ja ihmsjohtamista: ihmisten johtamisesta ja motivoinnista, kokonaisuuksien hallinnasta ja vuorovaikutuksesta, sekä suunnitelmien ja projektien seurannasta ja tukemisesta. Pääset näkemään ja vaikuttamaan partion suunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen erittäin vaikuttavalta näköalapaikalta. Pääset tekemään yhdessä A-jäsenten kanssa erittäin vaikuttaavaa toimintasuunnitelmaa, jonka lopputulokset koskettavat tuhansia vapaaehtoisia ympäri Suomen, sekä auttamaan valiokunnan jäseniä sen toteuttamisessa.

Täytä hakemus