Hile 2022 – Luotsimestari

Hile 2022 on Järvi-Suomen, Lapin ja Pohjanmaan partiopiirien yhteinen talvileiri. Puolen Suomen talvijamboree kokoaa yhteen noin 1 500 osallistujaa.

Alaleiri on leirin aikana leiriläisen koti, minkä toimivuudesta vastaat osana alaleirin staabia.

Luotsimestarina pääset mahdollistamaan leirilippukuntien ikimuistoisen leirikokemuksen ja ohjaamaan leirilippukuntien luotsien toimintaa. Lisäksi pääset suunnittelemaan sekä toteuttamaan oman alaleirisi toimintaa ja teemaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Luotsimestari:
 • On alaleirinsä leirilippukuntien akeloiden, sampojen ja luotsien yhteys- ja tukihenkilö
 • Huolehtii, että akelat, sammot ja luotsit ovat selvillä leiripäivän ohjelmasta ja tarvittavista tarvikkeista
 • Huolehtii yhdessä alaleiripäällikön, sepon ja kv-luotsin kanssa alaleirin päivittäisistä käytännön järjestelyistä
 • Järjestää päivittäin tapaamiset leirilippukuntien ikäkausivastaavien kanssa
 • Huolehtii osana alaleirin staabia leiriläisten onnistuneesta leirikokemuksesta

Hyödyksi pestin hoitamisessa ovat:
 • Partio-ohjelman tuntemus
 • Ikäkausien luonteiden ja kasvatustavoitteiden tuntemus
 • Talvileirikokemus

Taidot, joita pestissä voi oppia ja kehittää:
 • Johtajuus- ja organisointitaitoja
 • Eri ikäkausien leiriarjen kokonaisuuden hahmottamista ja hallintaa suurleirillä
 • Talvisen leirielämän erityispiirteitä osana suurleiriä

Lisätiedot

Osallistujajohtajat
Jani Yli-Kantola, jani.yli-kantola@partio.fi
Iida Vaarala, iida.vaarala@partio.fi

Täytä hakemus