Hile 2021 – Leiripalokunnan päällikköpari

Leiripalokunnan päälliköt vastaavat leirin pelastussuunnitelmasta, paloturvallisuuden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Turvallisuusjohtajien avustuksella pestaatte päälliköiden alaisuuteen 2 sammuttajaa. 

Pesti alkaa 8/2020 ja päättyy 8/2021 kun loppuraportit on palautettu. Pestistä kirjoitetaan pestitodistus.

Tähän dokumenttiin tutustumalla saat hyvän kuvan tehtävän sisällöstä. 
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2020/03/Piirileiripalokunnan-opas.pdf

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vähintään toisella päälliköistä tulee olla kokemusta pelastussuunnitelman laatimisesta, alkusammutuksen organisoimisesta ja leirin paloturvallisuuden arvioimisesta.

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaja Pauliina 'Paapi' Kiilava, pauliina.kiilava@partio.fi, 044 2603 694

Täytä hakemus