Aikuisluotsivastaava

Aikuisluotseista vastaavan tehtävänä on sekä päivittää että ylläpitää lippukunnissa käytössä olevaa aikuisluotsin pestiä sekä jatkaa sen jalkauttamista lippukuntiin. Lippukuntien aikuisluotsit tukevat lippukunnissa toimivia aikuisia ja ovat aikuisasioissa partiopiirin ensisijainen yhteyshenkilö lippukunnassa.

Tehtävät:
- vastaa aikuisluotsin pestikuvauksen päivittämisestä ja kehittämisestä tarpeen mukaan
- edistää aikuisluotsin pestin jalkautumista lippukuntiin
- vastaa lippukuntien aikuisluotsien tapaamisen järjestämisestä
- huolehtii aikuisluotsitapaamisen näkyvyydestä, markkinoinnista ja tiedottamisesta
- seuraa aikuisasioiden kehittämistä SP:ssä ja muissa piireissä
- pitää yhteyttä lippukuntien aikuisluotseihin
- seuraa aikuisluotsien määrän kehittymistä puolivuosittain.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytykset ja osaaminen:
- haluaa parantaa lippukunnan aikuisten vapaaehtoisten viihtyvyyttä partiossa
- ymmärtää lippukunnan aikuisluotsin pestin merkityksen aikuisten tukemisessa
- perehdyttää seuraajan pestin päättyessä
- sitoutuu ryhmän yhdessä sopimiin kokousaikoihin
- partion jäsenmaksu on maksettu

Yhteistyötahot ryhmässä, piirissä ja SP:ssa
- Aluetiimit
- Aikuisasioiden koordinaatioryhmä (SP)

Lisätiedot

Pestin kesto ja vaatimukset ajankäytölle

Pesti kesto on kaksi vuotta kerrallaan. Pestin kokonaiskesto on enimmillään kuusi vuotta (3 x 2 vuotta). Ryhmä suunnittelee kokouksissaan toimintaa ja päättää tapahtumien pääpiirteet. Lisäksi ryhmän jäsenen on osallistuttava säännöllisin väliajoin ryhmän järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
- noin 10 kokousta vuodessa
- yhteisiä tapahtumia vuodessa noin kolme (esim. Luottisseminaari, Lippukuntapäivä jne)
- kokousten välillä tapahtuva oman vastuualueen kehittäminen.

Täytä hakemus