Turvallisuus

Partion turvaohjeistukset ohjaavat lippukunnan toimintaa kohti turvallista toimintakulttuuria, jossa ongelmatilanteet ja väärinkäytökset on helppo tunnistaa sekä niihin voidaan puuttua välittömästi.

 

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

  • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
  • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

 

Meillä partiossa turvallisuus on tapa toimia! Huomioi, että

  • Kaikessa toiminnassa on noudatettava Turvallisuusohjeiden määräyksiä
  • Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus on pakollinen kaikille 18-vuotiaille tai sitä vanhemmille sekä kaikille tätä nuoremmille ryhmänvetäjille
  • Lippukunnan (käytännössä lippukunnanjohtajan) on oltava tietoinen ryhmän tapahtumasta, kuten retkestä, jotta partiovakuutus on voimassa
  • Piirin on oltava tietoinen lippukunnan tapahtumasta, kuten leiristä tai vaelluksesta, jotta partiovakuutus on voimassa. 

​Lisätietoja partion turvaohjeistuksista löydät oikeanpuoleisesta linkkilaatikosta.