Talous ja yhteiskuntasuhteet

Taloustoiminnanalan tehtävänä on huolehtia siitä, että piirin taloudenhoito on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä. Piiri järjestää tarjoamansa palvelut siten, että ne ovat kustannuksiltaan lippukuntien kannalta kohtuullisia. Piirin tehtävänä on myös tukea lippukuntien hallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa. Toiminnanala tukee lippukuntien omaa varainhankintaa partiolaisten yhteisillä kampanjoilla.

 

Piirin tapahtumien talous


 

Vinkkejä varainkeruuseen ja yhteistyöhön

Yhteiskuntasuhderyhmä etsii ja kokoaa uusia ja hyviksi todettuja käytäntöjä lippukuntien varainkeruuta ja yhteistyötä varten. Pahaat löydökset kerätään tänne lippukuntien käyttöön. Kannattaa myös tilata piirin sähköinen uutiskirje, Navakka, sillä siellä julkaistaan myös yhteiskuntasuhteeseen liittyviä vinkkejä.

 

Valtakunnalliset yhteistyöhankkeet

Sata uutta tapaa tehdä partiota
Tempus18: saavutettava suurtapahtuma

Punainen Sulka -keräys

Yhdessä metsään -metsäohjelma


 

Partion ystävät

Partion ystävät -materiaalia lippukunnille | Partion ystävät -nettisivu

 


 

Partiolaisen taloudelliset tuet

 

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota.

Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti piirin lomakkeella, jonka voi tulostaa ja täyttää käsin tai täyttää nettilomakkeella ja tulostaa sen jälkeen. Lomakkeita saa myös  Pohjanmaan Partiolasten toimistosta. Kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.

 

Tukea Tempuksen leirimaksuun

Lippukunnan kanssa voi neuvotella maksuaikataulusta, jolloin koko leirimaksua tarvitse välttämättä maksaa yhdessä erässä. Tällöin ota yhteyttä oman lippukuntasi lippukunnanjohtajaan tai rahastonhoitajaan lisäohjeita saadaksesi.

Perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tukea leirimaksuun tai leirivarusteisiin voi hakea myös esimerkiksi oman seurakunnan diakoniatyöltä, Pelastakaa Lapset ry:ltä, tai Diakonissalaitoksen avustustoimikunnalta. Lisätietoa, hakukriteerit ja avustuslomakkeet löydät heidän omilta sivuilta.

Tempuksella kerätään omaa stipendirahastoa, josta voidaan myöntää leirimaksutukea lapsille, nuorille ja perheille taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Leiristipendin suuruus riippuu kokoon saatavasta yhteispotista, ja hakijoiden määrästä. Mikäli leirimaksutuki myönnetään, jää hakijalle kuitenkin maksettavaksi pieni omavastuuosuus, sudenpennuilla 40€, ja muilla 60€. Huomioi, ettei leirimaksutuki välttämättä kata omavastuuosuuden ja leirimaksun erotusta kokonaan, vaan sinulle jää vielä maksettavaa. Mikäli haet avustusta Tempuksen omasta stipendirahastosta, ja omavastuuosuus jää sinulle liian suureksi, saat peruuttaa osallistumisesi maaliskuun loppuun mennessä ilman kuluja. Avustuspäätökset ilmoitetaan hakijoille helmikuun puoliväliin mennessä. Lippukunta laskuttaa jäljelle jäävän osuuden.

Tempuksen leirimaksuavustus haetaan oheisella lomakkeella: Leirimaksuanomus

Toimita allekirjoitettu hakemuksesi Pohjanmaan Partiolaiset ry:n toiminnanjohtajalle postitse

Hallituskatu 35 A 5, 90100 OULU, puhelin 044 0375 779 tai sähköpostin liitetiedostona marko.miesmaa [at] partio.fi.

Avustushakemukset käsitellään luottamuksellisesti.