Pohjanmaan Partiolaiset ry

 

Toiminnan seuranta ja suunnittelu

 

Piirin strategia 2015–2018

Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.  

 

Painopisteet

Partio kuuluu kaikille

  • Etsimme keinoja sille, että partio on mahdollista kaikille taustasta riippumatta.
  • Toimimme aktiivisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä vastaan. 
  • Tuemme lippukuntien toimintavalmiuksien parantamista.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

  • Toteutamme YV-keräyksen hankkeet.
  • Etsimme aktiivisesti yhteistyötahoja myös partion ulkopuolelta.
  • Ylläpidämme ja kehitämme yhteyksiä olemassa oleviin yhteistyökumppaneihimme.

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen

  • Annamme nuorille mahdollisuuksia ottaa vastuuta.
  • Kannustamme nuoria vaikuttamaan toimintaympäristönsä hyväksi.
  • Tarjoamme kaikille tukea hyvään johtajuuteen.

 


 

Piirin organisaatiorakenne

Piiriä johtaa piirihallitus, piirin kokouksen valitsema luottamushenkilöitten ryhmä. Piirin näkyvin toiminta tehdään toiminnanalojen kautta ja niissä toimivien luottamushenkilöitten toimesta. Piirillä on tällä hetkellä kuusi toiminnanalaa: alue, aikuistuki, koulutus, ohjelma, projekti, talous, yhteiskuntasuhteet ja viestintä. Jokaista ryhmää johtaa toiminnanalan puheenjohtaja yhdessä piirihallituksen toiminnanalasta vastaavan jäsenen kanssa. Toiminnanaloilla voi olla myös jaostoja, jotka vastaavat jostain toiminnanalan erityisesta vastuualueesta.