Lippukuntatuki

Piirin tärkein tehtävä on tukea lippukunnan toimintaa. Erityisessä keskiössä on lippukunnan johtajien tukeminen, joka on johtajistolle näkyvimmillään aluetyössä.

Aluetyön tavoitteena on tukea lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Kaikille alueille pyritään pestaamaan lippukuntavalmentajat eli entiset alueohjaajat, jotka tukevat lippukunnanjohtajia.

Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnat on jaettu kymmeneen alueeseen, joissa jokaisessa on noin kymmenen toimivaa lippukuntaa. Alueilla toimii yksi tai kaksi lippukuntavalmentajaa. Aluetyön tavoitteena on tukea lippukunnanjohtajaa ja sitä kautta lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Lippukuntavalmentajien/aluetyön tärkeänä tehtävänä on lisäksi toimia viestinviejinä lippukuntien, piirin ja SP:n välillä.

LIppukuntavalmentajat järjestävät oman alueensa johtajille myös aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnanjohtajat voivat tavata toisiaan, sopia yhteistyöstä ja saada tukea pestiinsä. Tavoitteena on järjestää vuoden aikana lippukunnanjohtajille yksi henkilökohtainen ja yksi useamman lippukunnanjohtajan tapaaminen.

 

KO-GI-työ aluetyöstä?

Aluetoiminnanalalta löytyy hyviä ideoita Kolmiapila-Gilwell-kurssin kehittämistehtävää varten lippukuntien tukemiseen ja uusien perustamiseen liittyen. Kysy lisää alueryhmän puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta ja kerro mahdollisuudesta myös kaverille