Koulutus

Koulutusta järjestetään piirin omissa koulutustapahtumissa. Lisäksi koulutusryhmä tukee lippukuntien järjestämiä tilaisuuksia. Lippukuntien koulutussuunnittelua tuetaan järjestämällä partiojohtajan peruskurssi ja ikäkausijohtajakurssit (akela- ja sampokurssit) vuosittain samaan aikaan. Kurssien järjestelyihin kutsutaan erityisesti sen alueen lippukuntia, jossa koulutus järjestetään.

 

Ikäkausikoulutus

Ikäkausikoulutus tukee lippukuntia kouluttumalla nykyisiä sekä tulevia, akeloita ja sampoja. Syksyllä järjestetään etelässä ja pohjoisessa akela- ja sampokurssit. Näiden lisäksi keväiset Kimppakurssien sudenpentu- ja seikkailijaohjelmamoduulit ovat jaoston vastuulla.

 


  

Partiojohtajan peruskoulutustaso

Partiojohtajien peruskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Pj-peruskurssit ovat leirimuotoisia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

Tärkeä osa kurssia on johtamisharjoitus, joka suoritetaan kurssin osien välissä tai kurssin jälkeen. Johtamisharjoitus tulee olla sellainen projekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti. Kurssilaista johtamisharjoituksen tekemisessä tukee kotilippukunnan partiojohtajista nimetty ohjaaja sekä oma kurssiluotsi kurssilta.

Pj-peruskurssin ikäraja on 18 vuotta eli kurssille voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 18. Kurssille voi osallistua myös, mikäli pesti lippukunnassa vaatii partiojohtajan peruskoulutusta ja koulutettava on täyttänyt 17 vuotta ennen kurssin alkua.

Partiojohtajan peruskurssi - kurssilaisen ohje
Partiojohtajan valtakirjan hakemuslomake
 

 

Partiojohtajan peruskurssit vuonna 2018:

  


 

Partiojohtajan jatkokoulutustaso ja peruskoulutus piiritehtäviin

Partiojohtajan jatkokoulutustason kursseilla johtaja saa syvennettyä ja laajennettua osaamistaan johtajana. Jatkokoulutustaso on partiojohtajalle luonteva kasvusuunta - se auttaa kouluttautujaa toimimaan paremmin myös pesteissään itsensä kehittämisen, uusien ideoiden ja työkalujen myötä.

Partiopiiri tarvitsee suuren joukon luottamushenkilöitä. Partiojohtaja-luottikset tekevät vapaaehtoistyötä ryhmissä, jaostoissa ja muissa johtotehtävissä. He esimerkiksi kouluttavat, järjestävät ohjelmaa, tukevat, suunnittelevat, mentoroivat sekä johtavat ryhmiä, jaostoja, projekteja jne. He mahdollistavat oman partiointinsa ohessa myös muiden partioinnin. Lähde mukaan piiriluottisten huippujoukkoon! Poimi parhaat kurssit pestisi tueksi!

  


 

Tilauskurssit

Partiojohtajan jatkokoulutustason koulutuskokonaisuuksien kohdalla on siirrytty tilauspohjaisuuteen. Kursseja pyritään toteuttamaan siellä, missä niitä tarvitaan ja silloin kun niitä tarvitaan.

Tilattavia koulutuskokonaisuuksia ovat:

  • Lippukunnanjohtajakoulutus
  • Pestijohtajakoulutus
  • Ohjelmajohtajakoulutus

Myös muita johtajakoulutuksia voi kysellä.

Tilauskurssi vaatii tilaajalta hieman enemmän ponnistelua kuin perinteinen koulutus. Tilaavan lippukunnan odotetaan hoitavan tilat, ruuat, majoitukset ja riittävän määrän kurssilaisia. Tilattavat koulutukset tulee pyytää hyvissä ajoin, vähintään 2 kuukautta ennen. Tilatessa kurssia lippukunnalla tulisi olla muutama vaihtoehto kurssiviikonlopuksi sekä osanottaja-arvio.  Koulutusryhmä pyrkii järjestämään koulutuksen.

Lisätietoja: Jarmo Komulainen, jarmo.komulainen[ät]partio.fi