Keskitetty piirirekry, syksy 2018

 

Hakuohjeet

Keskitetty piirekry on auki lokakuun 2018 loppuun asti.

Voit tutustua hakea pesteihin tällä lomakkeella. Lomakkeen täyttöön liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Johanna Kantolaan tai Harri Kastelliin (etunimi.sukunimi [at] partio.fi).

Hakemastasi pestistä vastaavat ottavat sinuun yhteyttä pikapuoliin haun päättymisen jälkeen. Kiitos mielenkiinnosta - tehdään pohjalaisesta partiosta yhdessä parempaa!

 

Projektiryhmän jäsen

Pestin kesto: alkaen 1.1.2019 2 vuotta tai tarvittaessa lyhyempi
Lisätietoja: Essi Mäyrä, essi.mayra [at] partio.fi

Pestissä pääset mukaan piirin suurten projektien tekemiseen ja aikatauluttamiseen. Osallistut käynnistymässä olevien projektien toimeksiantojen työstämiseen ja toimit piirihallituksen projekteista vastaavan jäsenen apuna.

Pestissä käytetään sähköistä O365-ympäristöä.

Pestissä pääset antamaan omaa projektiosaamistasi piirin käyttöön.  Pesti tarjoaa näköalapaikan piirin tulevien projektien suunnitteluun. Pestiä on myös mahdollista räätälöidä omien toiveidesi ja osaamisesi mukaan. Tulevalla kaudella piirin suurina projekteina ajankohtaisia ovat SM-talvipartiotaitokilpailu Eksymä talvella 2019, Myötäpäivät 2020, talvileiri 2021 sekä partiotaitojen SM-kilpailut keväällä 2022. Lisäksi projektiryhmän pestissä luodaan katsetta tulevaan eli visioidaan myös vuoden 2022 jälkeisiä piirin tapahtumia.

Ajankäyttö: Projektiryhmä kokoustaa keskimäärin kerran kevät- ja syyskaudessa, tai tarpeen mukaan. Osallistuminen piirin touko- ja marras-Tuuleville on suositeltavaa. 

    
Meripartio-ohjaaja

Pestin kesto: Marraskuun tuulevilta tai viimeistään vuoden 2019 alkaessa 2 vuotta
Lisätietoja: Anni Silvola, anni.silvola [at] partio.fi

Meripartio-ohjaaja on yhteyshenkilö piirien, SP:n meripartioryhmän ja lippukuntien välillä. Meripartio-ohjaajan tehtävänä on tukea piirin alueella toimivien meripartiolippukuntien toimintaa huolehtimalla piirin sisäisestä viestinnästä meripartiotoiminnan osalta ja pitää yhteyttä alueen lippukuntiin, johtaa meripartiojaoksen toimintaa, osallistua ohjelmaryhmän kokouksiin ja sitä kautta edistää meripartion asiaa piirimme alueella. Lisäksi meripartio-ohjaajalle on määritelty vastuutehtäviä SP:n vesillä liikkumisen turvallisuusohjeissa. Näistä yksi ohjaajatodistusten myöntäminen rannikkovesialueelle piirin alueella. Lisäksi meripartio-ohjaajan vastuulla on varmistaa, että alueen lippukunnat pääsevät veneenohjaajakurssille ja tarvittavaa koulutusta on tarjolla lippukunnille.
Tukea pestiin saa SP:n meripartioryhmältä sekä piirin ohjelmaryhmältä. Lisäksi verkostojen luominen piirin alueen muihin merellisiin toimijoihin (mm. meripelastusseurat) on suotavaa.

Pestissä pääsee oppimaan toiminnan kehittämistä, koordinointia, verkostojen muodostamista ja ihmisten johtamista. Pesti on myös hyvä tapa tutustua piirin luottispesteissä toimimiseen.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja:

 • Käytännön johtamista ja
 • toiminnan suunnittelua monella eri tasolla.

Vuonna 2019 on tarkoituksena järjestää omassa piirissä veneenohjaajakoulutus, yhteistyössä Lapin Partiolaisten kanssa. Puheenjohtaja on mukana projektissa ohjaamassa koulutusta ja varmistamassa, että koulutus toteutuu.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
 Meripartio-ohjaajalta vaaditaan suoritettua PJ-kurssia, kokemusta meripartiotoiminnan johtamisesta sekä meripartion koulutusjärjestelmän tuntemusta. Lisäksi pestissä tarvitaan perustaitoja merenkulusta ja navigoinnista (esimerkiksi VOK, saaristo-, tai rannikkolaivurikurssi). Pohjanmaan meripartiotoiminnan ohjaus kaipaa muutosta ja kehittämistä. Siksi tehtävään etsitäänkin motivoitunutta muutosjohtajaa, joka on valmis luotsaamaan Pohjanmaan meripartiotoiminnan ennenkuulumattomaan loistoonsa!
 
Ajankäyttö: Osallistuminen PP:n luottistapahtuma Tuuleville 2 krt/vuosi, osallistuminen ohjelmaryhmän kokouksiin, suunnittelu, yhteydenpito ja toiminnan koordinointi 3-4h/viikossa (vaihdellen)     

 

Aikuistuen puheenjohtaja

Pestin kesto: 1.1.2019 alkane 2 vuotta
Lisätietoja: Harri Kastell, harri.kastell [at] partio.fi 

Tehtäväsi johtaa aikuistuenryhmää kehittämään piirin aikuistukea ja kertoa ryhmän terveiset piirihallituksen vapaaehtoistuesta vastaavalle piirihallituksen jäsenelle. Pestissä pääsee eturivin paikalta kehittämään piirin aikuistuen toimintaa. Ensi vuoden teemoina on mm.

1) Partioslangi tutuksi uusille aikuisille, 2) Aikuinen voi olla partiossa ilman pestiä ja 3) Aikuisryhmien lisääminen lippukunnissa.

Ajankäyttö: Noin 3 - 4 tuntia kerran kuukaudessa ja osallistuminen tuuleville.

 
    
Kasvuryhmän jäsen

Pestin kesto: 1.1.2019-31.12.2020 
Lisätietoja: Tiia Tuhkasaari, tiia.tuhkasaari [at] partio.fi

Haluatko sinä olla mukana varmistamassa, että Pohjanmaan Partiolaisilla on entistä enemmän ja aiempaa tyytyväisempiä jäseniä vuonna 2030? Tule mukaan piirin kasvuryhmään!
Kasvuryhmän jäsenten toimenkuva tarkentuu, kun kasvusta vastaavan piirihallituksen jäsenen pesti on täytetty. Tätä pestiä tai ryhmää ei ole aiemmin Pohjanmaan Partiolaisissa nähty, joten pääset itse vaikuttamaan pestisi sisältöön! Aavistelemme, että tässä tehtävässä onnistuaksesi voit esimerkiksi olla viihtyvyyden merkitystä korostava ihmistuntija, tilastotieteitä rakastava nikkaroija tai jäsenhankintapöhinästä inspiroituva ja siihen inspiroiva tekijä.

Vastaat kasvun ajatuksen ylläpitämisestä ja täytäntöönpanosta piirin toiminnassa yhdessä kasvuryhmän johtajan sekä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tuet lippukuntien kasvua. Kehität kasvun tukemisen työkaluja.
Toimit jäsenenä kasvuryhmässä, johon kuuluu (perinteisesti) piirin varajohtaja, sekä piirihallituksesta viestinnästä ja markkinoinnista sekä aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaavat jäsenet. Vuonna 2019 ryhmää täydennetään lisäksi 1-2 jäsenellä piirihallituksen ulkopuolelta.

Tehtävien hoidossa avuksi ovat tuntemus piiristä ja sen toiminnasta, käsitys kasvun yleistilanteesta (tarpeet, esteet), ajatus kasvun tulevaisuuden tilasta, tahto kasvattaa partion jäsenmäärää. Kokemusta partiosta ja/tai strategian johtamisesta.

Kasvuryhmän tarkoituksena on lyhykäisyydessään varmistaa, että jäsenemme voivat tulevaisuudessakin hyvin ja että meitä olisi tulevaisuudessa vieläkin enemmän. Kasvuryhmä tarvitsee niin esiintymishaluisia visionäärejä, strategian pohdinnasta pitäviä kuin laatikon ulkopuolelta ajattelijoitakin, joten kehotamme eri taustoista tulevia hakemaan rohkeasti mukaan! Sinun ei tarvitse olla urautunut partiokonkari, ainoa pakollinen vaatimus on into pohjalaisten partiolaisten jäsenhankinnan ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

Ajankäyttö: Kasvuryhmän kokoukset (n. kaksi tuntia kerran kuukaudessa toimintakauden aikana) toteutetaan pääosin etäkokouksena, sekä piirin luottamushenkilöviikonloput (touko- ja marras-Tuulevat, viikonloppu keväällä ja syksyllä) jossain piirin alueella, edellyttävät matkustamista. Pestiin voi liittyä matkustamista piirin sisällä. Piiri korvaa pestiin liittyvät matkakulut.     

 

Pohjan Puhurin päätoimittaja

Pestin kesto: 1/2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, 2 vuotta
Lisätietoja: ines.siren [at] partio.fi

Vastaat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän piirilehti Pohjan Puhurin journalistiseta sisältösuunnittelusta ja -toteutuksesta yhdessä piirin viestinnästä vastaavan työntekijän sekä Puhurin luottiksista koostuvan toimituskunnan kanssa.

Ohjaat ja evästät Puhurin toimituskuntaa sekä avustajia, huolehdit lehden aikataulussa pysymisestä sekä ideoit, editoit ja tilaat sisältöä sekä halusi mukaan teet yhteistyötä muiden partiopiirien lehtitoimituskuntien kanssa. Toimit tiiviissä yhteistyössä piirin viestinnästä vastaavan työntekijän kanssa ja autat lehden tekijöitä kehittymään pesteissään sekä pestaat tarvittaessa uusia tekijöitä.

Kokonaisuudessaan pidät huolta, että maailman paras piirilehti tarjoaa parasta piirisisältöä 5000 lukijallemme!

Puhurin päätoimittajana pääset verkostoitumaan laajasti pohjalaisten partiolaisten parissa. Puhuri ihmettelee, kysyy ja kertoo pohjalaisten partiolaisten asioita, mikä tarkoittaa jatkuvaa oppimista myös päätoimittajalle.

Pääset vaikuttamaan lehden sisältöön, inspiroimaan muita partiolehden tekemiseen sekä kehittymään itse projektinjohtajana sekä journalismin saralla. Voit halutessasi ottaa vastuullesi myös muita lehden tekemiseen liittyviä tehtäviä, kuten mainosmyyntiä tai taittamista.

Pohjanmaan Partiolaiset siirtyvät SP:n uudelle verkkoalustalle, joten tehtävään kuuluu myös Puhuri-sisällön digitaalisen puolen pohtimista. Samalla pääset seuraamaan aitiopaikalta kaiken partiomedian digitalisointia!

Perhepartion tultua mukaan myös Pohjanmaan viralliseksi partiotoimintamuodoksi pyrimme uudistamaan myös tarjoamaamme lehtisisältöä nuoremmillekin lukijoille.

Ajankäyttö: Puhuri ilmestyy tällä hetkellä neljästi vuodessa. Jokaista numeroa varten on hyvä pitää toimituskokous sekä harrastaa ideointia myös toimituskokousten ulkopuolella. Painetun lehden DL:n lähestyessä aikaa saattaa kulua useita tunteja. Keskimääräisesti arvioituna pesti vaatii sinulta noin 1-2 tuntia viikossa.

 

Partiokouluttaja (haetaan sekä uusia että jo kokeneita kouluttajia)

Pestin kesto: 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan. Toivomme sitoutumista kahden vuoden pestiin.
Lisätietoja: Aake Kerola, antti.kerola [at] partio.fi

Tehtäviisi lukeutuu piirin kursseilla (akela-, sampo-, luotsi- tai partiojohtaja-peruskurssi -) kouluttaminen. Kurssikoulutuksiin kuuluu valmistautuminen, kursseille osallistuminen, palautteen työstö sekä kurssien kehittäminen.

Partiokouluttaminen on kivaa! Kouluttaessa oppii itsekin paljon uutta sekä voi haastaa itseä partiojohtajana sopivissa määrin.

Pestiin saa tukea oman ryhmän puheenjohtajalta sekä jaostolta.

Toivomme, että kouluttajaksi haluavat ovat suorittaneet vähintään pj-peruskurssin. Lisäksi akela-, sampo- sekä luotsikursseilla kouluttaessa omat kokemukset ko. pestin hoidosta lippukunnassa ovat eduksi. Mikäli partiokouluttajakurssi on vielä käymättä, pestiläinen pääsee sinne piirin piikkiin (yksi viikonloppu). Toivomme, että partiokouluttajakurssi käydään ensimmäisen pestivuoden aikana.

Ajankäyttö: Oman jaoston kokoukset 2-3 kertaa vuodessa Tuulevien yhteydessä. Lisäksi kouluttaminen 1-2 kurssiviikonlopulla vuosittain sisältäen koulutusten suunnittelut sekä palautteiden läpikäynnit.  

 
Koulutusohjaaja - luotsikoulutus (pesti on uusi)

Pestin kesto: Alkaen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan 2 vuotta.
Lisätietoja: Aake Kerola, antti.kerola [at] partio.fi

Pestisi koostuu luotsikouluttamisen kehittämisestä sekä toteuttamisesta vastaaminen, pesti on osa koulutusryhmää. Pestissä pääsee kehittämään keskeistä osa-aluetta piirikoulutuksessa ja näin tukemaan piirin lippukuntia.

Pestiin saa tukea koulutusryhmän puheenjohtajalta sekä muilta jäseniltä.

Koulutusohjaajaksi haluavalla tulee olla Ko-Gi -kurssi käytynä ja nappulat kaulassa. Mikäli koulutusohjaajakurssi on vielä käymättä, sille pääsee osallistumaan piirin piikkiin. Kurssin kesto on n. 1,5 viikonloppua jossain maan eteläosassa. Toivomme, että koulutusohjaajakurssi käydään ensimmäisen pestivuoden aikana.

Ajankäyttö: Kahden tunnin koulutusryhmän etäiltakokous n. 10 kertaa vuodessa. Neljä koulutusaiheista viikonloppua vuodessa: koulutusryhmän viikonloppukokous, 2 x Tuulevat, SP:n kouluttajille tarkoitettu tapahtuma Alussa 1-2 koulutusviikonlopun johtaminen, koulutusten suunnittelu.

  

Ratamestari, partiotaitojen talvi-sm Eksymä 2019

Pestin kesto: Alkaen heti 4/2019 saakka
Lisätietoja: Antti Takalo, antti.takalo [at] partio.fi

Pesti vaatii sinulta aikaisempaa kokemusta suunnistajana ja partiotaitokisaajana/järjestäjänä. Kokkolan alueen maastojen tunteminen tai mahdollisuus tutustua niihin omatoimisesti helpottaa tehtävääsi. Ratamestarina olet osa kilpailun järjestelytoimikuntaa.

Ratamestarin tehtävät ovat tiivistetysti seuraavat:

 • Osallistuu suunnistustehtävien suunnitteluun
 •  Laatii kilpailuradat
 • Varaa kilpailumaaston ja hankkii tarvittavat maankäyttöluvat
 • Huolehtii kisareitin varrelle sijoitettavista viitoituksista
 • Tarkistaa kaikki radat ja rastien sijainnit maastossa
 • Laatii kisalakanan
 • Vastaa kilpailu- ja muiden karttojen käyttöluvista ja hankinnoista
 • Vastaa etenemisaikataulun ja rastien aukioloaikataulujen laadinnasta yhdessä tehtäväjohtajan kanssa
 • Valmistelee ja johtaa maastoetsinnät
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen
 • Suorittaa muut tehtäväjohtajan määräämät tehtävät

Nämä tehtävät ovat oletuksena vastuullasi, mutta niistä voidaan myös neuvotella tarvittaessa.

Pääset tärkeäksi osaksi Pohjanmaan Partiolaisten järjestämiä partiotaitojen suomenmestaruuskisoja sekä kehittämään osaamistasi ratasuunnittelun osalta. Pääset mukaan varmistamaan ja näyttämään, että talvipartiointi on kaikkea muuta kuin kylmää ja kurjaa!

Ajankäyttö: Kilpailupäivämäärä on 2.-3.3.2019. Eksymän järjestelytoimikunta on jo pääpiirteittäin kasassa, eli projekti on jo saatettu alkuun!
Osallistut järjestelytoimikunnan kokouksiin, minkä lisäksi pesti vaatii itsenäistä työskentelyä ennen kilpailuviikonloppua sekä jonkin verran sen jälkeen.  

    
Koulutusohjaaja - partiokasvatuksen tuki (pesti on uusi)

Pestin kesto: Alaen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan, 2 vuotta
Lisätietoja: Aake Kerola, antti.kerola [at] partio.fi

Vastuullasi on piirin partiokasvatuksen (ohjelmaryhmä ja sen alaiset jaostot) koulutustoiminnan tukeminen ja käytännön toteuttaminen, pesti on osa koulutusryhmää.

Pestissä pääsee kehittämään yhteistyötä piirin ehkä näkyvimpään toiminnanalaan, mikä tarkoittaa EA-, ET-, kisa- ym. kouluttajien tukemista koulutukseen liittyvissä asioissa sekä kannustamista osallistumaan oman osaamisensa kehittämiseen.

Pestiin saa tukea koulutusryhmän puheenjohtajalta ja muilta jäseniltä sekä ohjelmaryhmästä.

Koulutusohjaajaksi haluavalla tulee olla Ko-Gi -kurssi käytynä ja nappulat kaulassa. Mikäli koulutusohjaajakurssi on vielä käymättä, sille pääsee osallistumaan piirin piikkiin. Kurssin kesto on n. 1,5 viikonloppua jossain maan eteläosassa. Toivomme, että koulutusohjaajakurssi käydään ensimmäisen pestivuoden aikana.

Ajankäyttö: Kahden tunnin koulutusryhmän etäiltakokous n. 10 kertaa vuodessa.
Neljä koulutusaiheista viikonloppua vuodessa: koulutusryhmän viikonloppukokous, 2 x Tuulevat, SP:n kouluttajille tarkoitettu tapahtuma.

  

Huollon kymppejä (muonitus, kisakeskus, hankinnat, kuljetus), partiotaitojen talvi-sm-kilpailu Eksymä 2019

Pestin kesto: Alkaen heti, 3/2019 asti
Lisätietoja: Joni Kero, joni.kero [at] partio.fi

Yleisesti huollon kympin pesti vaatii vain sinulta innostunutta asennetta, kaiken muun tarvittavan opit Eksymässä! Suunnittelet osa-alueesi toiminnan yhdessä huoltopäällikön kanssa. Eksymän huoltopäällikkö on jo pestattu, joten pääset aloittamaan osa-alueesi suunnittelun saman tien!

Muonituskympin tehtävään kuuluu kilpailijoiden ja tekijöiden ruokailujen suunnittelu, organisointi ja toteutus yhdessä kisakeskukseen palkattavien työntekijöiden kanssa. Osallistut ruokailujen järjestelyihin kilpailuviikonloppuna.

Kisakeskuskympin tehtävään kuuluu kisakeskuksena toimivan koulun tilojen organisointi niin, että kisan kaikki tekijät ja kilpailijat pystyvät hyödyntämään tiloja vaivattomasti tarpeensa mukaisesti, loppusiivouksen järjestäminen kisakeskuksessa tapahtuman jälkeen sekä yhteyshenkilönä toimiminen kisakeskuksen vuokraavaan tahon ja kisaorganisaation välillä.

Hankintakymppinä suunnittelet ja toteutat hankinnat ja niiden aikataulutuksen, pidät huolta hankintojen talousarvion seuraamisesta, avustat kontaktoinnissa sekä pidät kirjaa tehtäviin ja huoltoon saaduista tavara- ja materiaalilahjoituksista ja lahjoittajista.

Kuljetuskymppinä suunnittelet ja toteutat kilpailuviikonlopun aikaiset ihmis- ja tavarakuljetukset.

Pääset tärkeäksi osaksi Pohjanmaan Partiolaisten järjestämiä partiotaitojen suomenmestaruuskisoja sekä kehittämään osaamistasi osa-alueellasi. Pääset mukaan varmistamaan ja näyttämään, että talvipartiointi on kaikkea muuta kuin kylmää ja kurjaa! Kilpailupäivämäärä on 2.-3.3.2019. Eksymän järjestelytoimikunta on jo pääpiirteittäin kasassa, eli projekti on jo saatettu alkuun! Toimit pestissä huoltopäällikön johtamana, mutta työskentelet myös omatoimisesti.

Ajankäyttö: Pestin vaatima ajankäyttö tiivistyy kilpailuviikonloppua kohti. Tarkemmat tiedot ajankäytöstä saat Eksymän huoltopäälliköltä!  

   

Viestintä- ja markkinointiryhmän jäsen

Pestin kesto: Aloitus sopimuksen mukaan, kesto 2 vuotta 
Lisätietoja: Ines Sirén, ines.siren [at] partio.fi

Pohjanmaan Partiolaisten viestintä- ja markkinointiryhmä hakee uusia jäseniä! Voit osata tai olla kiinnostunut mistä viestinnän alasta tahansa, mutta erityisesti tällä kertaa etsimme viestinnän ja markkinoinnin analysoinnin tekijää, videosisältöjen taitajaa, nuorimmille partiopiirin jäsenille suunnatusta viestinnästä (pääasiassa Pohjan Puhurissa) kiinnostuneita sekä graafisesta suunnittelusta innostunutta.

Älä kuitenkaan jumiudu näihin vaatimuksiin, vaan ilmoita kiinnostuksesi ja kerro, millä osa-alueella sinulla voisi olla annettavaa! Pohjanmaan Partiolaisten viestinnässä arvostamme näkemystä partioviestinnästä, innokkuutta ja halua uuden kokeilemiseen.

Pestissäsi sinua tukevat muut ryhmän jäsenet, osa-alueesta vastaava piirin työntekijä, ryhmän puheenjohtajat sekä toiminnanalasta vastaava hallituksen jäsen.

Viestintäryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan siihen, miltä Pohjanmaan Partiolaiset näyttävät, kuulostavat ja vaikuttavat niin partion sisällä kuin ulkopuolellakin! Tämän lisäksi pääset aitiopaikalta seuraamaan pohjalaista partioviestintää sekä kurkistamaan myös keskusjärjestön viestintätoimintaan. Samalla opit luonnollisesti pestisi sisällöstä sekä koko viestinnän ja markkinoinnin toimialasta!

Viestintäsuunnitelma vuodelle 2019 on tehtynä, mistä selviävät myös painotukset. Projekteja on menossa kaiken aikaa, ja niitä pääsee myös aloittamaan!

Ajankäyttö: Pestin vaatima ajankäyttö riippuu käytössäsi olevasta ajasta, eli on sovittavissa tapauskohtaisesti. Toivomme sinulta kuitenkin sitoutumista yhdessä sovittuihin projekteihin!     

 

Yhteiskuntasuhderyhmän jäsen

Pestin kesto: aloitus heti tai yhteisesti sovittuna aikana (esim.alkuvuodesta), kesto 1 vuosi
Lisätietoja: Kaisa Uusimäki, kaisa.uusimaki [at] partio.fi

Yhteiskuntasuhderyhmän jäsen: Pestissä pääset toimimaan piirin yhteiskuntasuhderyhmässä, sekä valmistelemaan ja toteuttamaan toimenpidesuunnitelman painopisteitä. Kokoustamme tarpeen mukaan, n.4 krt./vuosi. Lisäksi osallistuminen Tuuleville 2krt./vuosi.

Jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sekä haluat parantaa lippukuntien toimintaedellytyksiä, pyrimme mm.kehittämään ja antamaan vinkkejä lippukunnille varainhankintaan ja sidosryhmätyöhön. Lisäksi voit kehittää pestistä oman näköisen ja erikoistua esim.seurakunta vaikuttamiseen, kunnallisvaikuttamiseen, sidosryhmätyöhön, uusien kumppaneiden kartoittamiseen, lippukuntien varainhankinnan tukemiseen tai muuhun kiinnostavaan.

Ajankäyttö: Tämän vuoden lopulla valitut uudet seurakuntien luottamusmiehet astuvat toimeen alkuvuodesta 2019, ja heidän perehdyttämiseen ja partiosta viestimiseen pyrimme antamaan lippukunnille eväitä. Lisäksi ensi vuonna käydään eduskunta, euro ja maakuntavaalit, ja on tärkeää että aktiiviset partiolaiset näkyvät kaikissa vaaleissa, ja kannustavat varsinkin nuoria vaaliuurnille vaikuttamaan. Vaihteleva, n.1-2h/vko.     

 

Rastipäälliköitä, partiotaitojen talvi-sm-kilpailu Eksymä 2019

Pestin kesto: Aloitus heti, kesto 3/2019 saakka 
Lisätietoja: Antti Takalo, antti.takalo [at] partio.fi

Pesti vaatii sinulta rastipäällikkökurssin käymisen – joko aikaisemmin käytynä
tai sellaiseen osallistumista pestin alettua. Aikaisempi kisaamis- tai järjestelykokemus on sinulle eduksi huomattavasti pestisi hoidossa!

Osa rastipäälliköistä ja rastihenkilöistä on jo pestattu, joten pääset heti parhaaseen seuraan Eksymään.

 • Rastipäällikkönä sinulle kuuluvat seuraavat asiat:
 • Saa rastin suunniteltuna ja tehtävään liittyvät paperit valmiina, ellei toisin sovita
 • Suunnittelee rastinsa käytännön toteutuksen tehtäväryhmänjohtajan tukemana
 • Osallistuu koekisoihin rastin testaamiseksi
 • Toteuttaa rastin kisaviikonloppuna
 • Pestaa rastin toimivuuden kannalta tarpeellisen määrän rastihenkilöitä hyvissä ajoin
 • Kouluttaa rastihenkilönsä toimimaan oikein rastillaan
 • Raportoi toimintansa kirjallisesti tapahtuman jälkeen.

Pääset tärkeäksi osaksi Pohjanmaan Partiolaisten järjestämiä partiotaitojen suomenmestaruuskisoja sekä kehittämään osaamistasi rastipäällikön tehtävien osalta. Pääset mukaan varmistamaan ja näyttämään, että talvipartiointi on kaikkea muuta kuin kylmää ja kurjaa!

Kilpailupäivämäärä on 2.-3.3.2019. Eksymän järjestelytoimikunta on jo pääpiirteittäin kasassa, eli projekti on jo saatettu alkuun! Pääset siis mukaan liikkuvaan sm-kisajunaan.

Ajankäyttö: Pesti vaatii ehdotonta paikallaoloa kilpailuviikonloppuna sekä koekisaviikonloppuna. Pestin vaatima aika tiivistyy kohti kilpailuviikonloppua, sekä edellyttää hiukan tekemistä myös kilpailuviikonlopun jälkeen.