PartioKamusta tuki partiopolulle

PartioKamu toimii kaverina tukea tarvitsevalle partiolaiselle. PartioKamu helpottaa toimintaan osallistumista ja mahdollistaa asioita, jotka eivät välttämättä muuten onnistuisi.

PartioKamu on samoajaikäinen tai siitä vanhempi, joka toimii kaverina tukea tarvitsevalle partiolaiselle. PartioKamu helpottaa toimintaan osallistumista ja mahdollistaa asioita, jotka eivät välttämättä muuten onnistuisi. Kamuna voi toimia myös sopiva ei-vielä-partiolainen, joka voi tämän pestin kautta löytää polun partioon itselleenkin!

PartioKamun tunnistaa kuvanmukaisesta huiviholkista!

Jokaisen pitäisi partiossa tuntea itsensä tervetulleeksi, olonsa turvalliseksi, kokea toveruutta ja onnistumisia. Mahdollisimman monen pitäisi saada kasvaa harrastusyhteisössä, koska se tutkitusti edesauttaa pärjäämään elämässä ja ehkäisee syrjäytymistä. Kamu pestataan avuksi toiselle partiolaiselle, jotta jokainen voisi kokea hyväksymistä ja onnistumista omasta erilaisuudesta huolimatta.

Jos samoaja-vaeltajaikäinen partiolainen on kiinnostunut toisten auttamisesta, tai on hakeutumassa tai on jo hakeutunut kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalle elämässään, partiokamuna toimiminen lippukunnassa voi tuottaa hänelle arvokasta kokemusta, osaamista ja painoarvoakin omaan CV:hen.

Ryhmänjohtaja vastaa partioryhmänsä kaikista jäsenistä sekä ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta partiokamu voi halutessaan osallistua suunnittelutyöhön. Partiokamutarve voi olla erilainen eri tilanteissa: kamua voidaan tarvita periaatteessa aina tai vain viikkokokouksissa tai vain retkillä ja leireillä. Partiokamu ei korvaa partiolaisen henkilökohtaista vapaa-ajan avustajaa. Partiokamun avulla kamutettavan partiopolun jatkumista varmistetaan.

Partiokamua voidaan tarvita lippukunnassa monenlaisissa ryhmissä kuten partioryhmässä, jossa on erityisvilkas partiolainen, sisuryhmässä kamuna useammallekin tai tukena yksinäisen lapsen tai maahanmuuttajanuoren ensimmäiseen partiovuoteen. Partiokamu voi olla puna myös yksittäisissä tilanteissa, kuten ensimmäisellä retkellä tai leirillä. Partiokamu toimii partioryhmän onnistumisen mahdollistajana ja kannustavana osana ryhmää, jossa kaikki voivat hyvin. Lippukunnan antaman tuen lisäksi piirin moninaisuusjaosto toimii partiokamujen tukijana piirissä.