Elokuussa kohdattiin Hehkuilla 27 lippukuntaa

Elokuun loppupuolella järjestettiin arki-illan Hehkut lippukunnan samoajille, aikuisille ja vaeltajille. Tänä vuonna Hehkuiltiin Tupoksessa, Kannuksessa ja Seinäjoella. Hehkuilla oli tarjolla monenlaisia vinkkejä toimintaan piirin eri toiminnanaloilta. Kolmen illan aikana Hehkuilla kohdattiin yhteensä 27 piirimme lippukuntaa.

Perinteisillä Hehkuilla elokuussa kohdattiin yhteensä 27 lippukuntaa. Tupokseen, Kannukseen ja Seinäjoelle osallistui yhteensä 55 partiolaista ja 33 tekijää. Samoajille, vaeltajille ja aikuisille suunnatussa arki-illan tapahtumassa oli erilaisilla ständeillä tarjolla monenlaisia vinkkejä toimintaan piirin eri toiminnanaloilta. Iltojen aikana syntyikin monia hyviä keskusteluita ja kohtaamisia.

Aluetyö ja kasvu

Aluetyön ständillä sai kuulla, kuinka Pohjanmaan Partiolaisten lippukuntatuki uudistuu. Suurimpana muutoksena on, että jatkossa valmentajat keskittyvät lippukuntien valmennusprojekteihin, järjestökoordinaattorit vastaavat ensisijaisesta yhteydenotosta lippukuntiin ja aluetapaamisten järjestämisestä sekä kaksi kertaa vuodessa johtokolmikot tapaavat valtakunnallisissa Teams -tapaamisissa. Mitään ei siis jää pois, vaan pyritään antamaan entistäkin parempaa tukea lippukunnille.

Kasvun ständillä kerrottiin valtakunnallisesta aikuisrekrykampanjasta, sillä uusien aikuisten kutsuminen mukaan partioon on aina ajankohtaista! Partion aikuisrekrykampanja pyörii nykyisin ympärivuotisesti. Lippukunnille on tarjolla materiaalipaketteja, joita voitte käyttää uusien aikuisten viestinnän ja perehdytyksen tukena. Voitte järjestää tutustumistapahtumia itsellenne sopivana hetkenä ja markkinoida niitä uusille aikuisille omalla alueellanne. Lue lisää partion nettisivuilta aikuisrekrykampanjasta

 

Ohjelma

Ohjelman ständillä kuultiin eri ikäisille suunnitelluista kokouspaketeista ja muuttuneesta sudenpentuohjelmasta. Valmiit kokouspaketit helpottavat partiokertojen suunnittelua ja etenkin uusien ryhmänjohtajien alkutaivalta. Varmasti niistä on hyötyä ja antaa uusia vinkkejä monille konkareillekin. Tutustu sudenpentujen, seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien valmiisiin kokouspaketteihin partio-ohjelma.fi -sivulta

Muuttuneeseen sudenpentuohjelmaan on tullut uusia jälkimerkkejä sekä osan merkkien ulkoasu ja sisältö on tarkentunut. Nykyään jäljissä ei ole mitään pakollisia askeleita, vaan valittavissa olevista 8–12 askeleesta tehdään aina vähintään 6 askelta. Uusien jälkimerkkien sisältö ja ohjelma löytyy partio-ohjelma.fi sivulta

 

 

Koulutus

Koulutuksen ständillä kuultiin muun muassa johtajakoulutuksista. Koulutukset ovat helppo tapa kehittyä pestissään sekä saada lisää osaamista ja innostusta. Moduulikartasta löydät kaikki koulutusjärjestelmään kuuluvat koulutukset osaamisalueittain.

Piirin tapahtumakalenterista  löydät tulevat koulutukset ja ilmoittautumisohjeet. Näiden lisäksi lippukunnat voivat esimerkiksi yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa pyytä koulutuksia tilauskoulutuksina. Lue lisää tilauskoulutuksista piirin koulutuksen sivuilta

 

Vapaaehtoistuki

Vapaaehtoistuen ständillä kuultiin muun muassa johtajahuoltovastaavan ja aikuisluotsin pesteistä sekä Ilkan Partiolaisten tekemästä lippukunnan johtajakansiosta.

Johtajahuoltovastaava järjestää johtajahuoltoja lippukunnan johtajistolle tarpeen mukaan ja huolehtii johtajiston yhteishengestä sekä jaksamisesta johtokolmikon kanssa. Pestikuvauksen löydät piirin vapaaehtoistuen sivuilta

Aikuisluotsin tehtävänä on tukea lippukunnassa toimivia aikuisia ja kannustaa lippukuntaa rekrytoimaan säännöllisesti uusia aikuisia. Hän voi esimerkiksi kartoittaa uudelle aikuiselle oman partiokummin. Sekä aikuisluotsin että partiokummin pestit löytyvät Kuksasta ja ne voi merkitä pestiläisille. Lue lisää aikuisluotsitoiminnasta

Mikäli aikuisluotsi toiminta kiinnostaa ja haluaisit kehittää sitä piirissä muun muassa järjestämällä heille tapaamisia, hae piirin aikuisluotsivastaavaksi. Lue lisää piirin sivuilta

Lippukunnan johtajakansio antaa tietoa etenkin uusille johtajille. Näin myös ns. hiljainen tieto liikkuu lippukunnassa ja johtaja saa tietoa muun muassa lippukunnan perinteistä ja hallinnosta. Katso piirin sivuilta Ilkan Partiolaisten tekemä lippukunnan johtajakansio ja muokkaa siitä teidän lippukuntaanne oma tietopaketti

 

Moninaisuus

Moninaisuuden ständillä pääsi tutustumaan muun muassa Helppo tulla -tunnukseen ja kolotutkaan sekä kuulemaan Kaikki mukaan -koulutuksesta.

Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion ja lippukuntien tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla osallistujan on myös helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Lue lisää Helppo tulla -tunnuksesta partion nettisivuilta

Kolotutka on tarkistuslista, jonka kysymysten äärellä on helppo käydä keskustelua, miten tilat soveltuvat kaikille käyttäjille. Tarkistuslistan avulla voi tehdä huomioita siitä, mikä on hyvin ja mitä tulisi parantaa. Kolotutka on myös apuväline, jos on tarve käydä keskustelua tilojen omistajan kanssa tilojen toimivuuden parantamisesta. Lue lisää Kolotutkasta partion nettisivuilta

Kaikki mukaan -koulutus on suunnattu kaikille ryhmänjohtajina toimiville nuorille ja aikuisille. Noin 2–3 tunnin koulutus antaa keinoja haastavien ja vauhdikkaiden ryhmien tai ryhmän jäsenten kanssa toimimiseen ja konkreettisia toimintatapoja. Seuraava Kaikki mukaan -koulutus järjestetään piirin syyskokouspäivän aamupäivässä 1.10.2022 Seinäjoella. Lue lisää piirin tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan (vip 15.9.)

 

Ansiomerkit

Ansiomerkki ständillä jaettiin vinkkejä ansiomerkkien hakemiseen, hakemuksen tekemiseen ja koko siihen liittyvään prosessiin.

Ansiomerkit ovat julkinen, näkyvä kiitos pitkäjänteisestä ja säännöllisestä toiminnasta, josta on jäänyt jälki omaan toimintaympäristöön. On hyvä muistaa, että kiitos motivoi jatkamaan ja palaute motivoi kehittymään. Tutustu partion ja piirin ansiomerkkeihin partion nettisivuilta

Myös piirin ansiomerkkitoimikunta auttaa mielellään, jos tulee jotain kysyttävää ansiomerkkiasioihin liittyen.

Ansiomerkkien lisäksi on hyvä laittaa lippukunnassa kiertoon lippukunnanjohtajille keväällä lähetetty kiitospinssi, jonka voi luovuttaa kiitoksena minkä ikäiselle partiolaisille tahansa. Tarvittaessa lisätietoja pinssistä saa järjestökoordinaattori Heidiltä.

 

 

Projektit ja yhteiskuntasuhteet

Haluaisitko tehdä paikallistoiminnasta parempaa ympäri Pohjanmaan, osallistua valtakunnallisten partiosuuntaviivojen piirtämiseen ja ideoida uutta tuhansien partiolaisten iloksi ja hyödyksi? Mahdollisuus tähän ja moneen muuhun partiopiiritason toiminnan kehittämiseen on nyt auki. Pohjanmaan Partiolaisten vaalit tulevat taas lokakuussa 2022! Lue lisää vaaleista piirin sivuilta  sekä muista myös ilmoittautua 15.9. mennessä syyskokoukseen

Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa. Tunnuksen suorittaminen sopii erinomaisesti esimerkiksi samoaja- tai vaeltajaryhmän toteuttamaksi projektiksi lippukunnassa. Lue lisää tunnuksesta ja hakukriteereistä partion nettisivuilta

 

Ensi vuonna Hehkuillaan taas uudestaan!