Piirin luottikset tutuksi - Timo Valtanen

08.01.2018 - 08:30   •   Muut asiat

Kiitos Timon edeltäjälle Mira Takalolle menneestä kaudesta ja ansiokkaasta lippukuntatyön luotsaamisesta!
 

Pohjanmaan Partiolaisten syyskokouksessa piirihallitus sai Timo Valtasesta uuden lippukuntatuesta vastaavan jäsenen kaudelle 2018-2020. Puhuri pääsi esittämään kysymyksiä vasta valitulle vapaaehtoiselle.

MILLOIN JA MITÄ KAUTTA PÄÄDYIT PARTIOON?
Aloitin partion tyttäreni lippukunnassa Pohjolan Pirteissä vuonna 2012. Sinä kesänä oli Taivalkoskella Havu-piirileiri ja lippukunnassa oli johtajapulaa vaadittuun vahvuuteen. Ilmoittauduin vapariksi ja osallistuin leirille sudenpentulauman ryhmänjohtajana. Kokemus oli vahva ja leirin päättyessä en halunnut tai voinut päästää siitä irti. Jätin jäsenhakemukseni ensi tilassa syyskauden alkaessa.

 
MITÄ PESTEJÄ SINULLA ON OLLUT PARTIOURASI AIKANA?
Akela-pestin lisäksi olen toiminut lippukunnan hallituksessa viiden vuoden ajan, joista neljä viimeistä lippukunnanjohtajana. Ohessa huolehdin lippukunnan varusteista ja leirivälinevarastosta.
Muista partiopesteistä voin mainita Oulun Partiolaiset ry:n varapuheenjohtajan pestin, jota pidin yhdistyksen aloittaessa toimintansa uudelleen syyskuussa 2014 aina tämän vuoden helmikuun loppuun saakka. Piiripesteistä kesän 2017 Myötäpäivillä toimin toisena ohjelmapäällikkönä ja ensi kesän Tempus-18-piirileirillä olen toisena haikkipäällikkönä. Piirin- ja alueen leireillä ja muissa tapahtumissa olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa ikäkausiohjelmia.

 
MISTÄ SAIT IDEAN HAKEA PIIRIHALLITUKSEEN? MIKSI HAIT JUURI TÄTÄ PESTIÄ?
Ajatus siitä, että asettuisin ehdolle piirihallitukseen, tuli ensimmäisen kerran puheeksi paluumatkalla kesän johtajatulilta piirin luottiksia täynnä olevassa linja-autossa. Aluetyö sopi kohdalleni kahdesta syystä: aiempi pestini Oulun Partiolaiset ry aluejärjestössä, jonka tehtävänä on tukea ja edistää oululaisten partiolippukuntien toimintaa ja paikkakunnalla tehtävää partiotyötä, ja lippukunnanjohtajauudistus, joka tulee muuttamaan piirin lippukuntatuen rakenteen. Omassa lippukunnassani on vuoden ajan toiminut lippukunnanjohtajan lisäksi pestijohtaja ja ohjelmajohtaja, ja kokemusten rohkaisemana puhun uudistuksen puolesta.

 
SINULLA EI OLLUT VAALEISSA VASTAEHDOKKAITA, MUTTA MIKÄLI OLISI OLLUT, MILLÄ PERUSTEIN OLISIT PEITONNUT VASTUSTAJASI?
Syyskokouksessa jokaiseen avoinna olevaan hallituspaikkaan oli ehdolla tasan yksi ehdokas. On vahinko, että nämä pestit eivät ole riittävän kiinnostavia tai niihin ei uskalleta hakea. Laajempi joukko ehdokkaita aktivoisi keskustelua piirin lippukunnissa ja haastaisi myös kokousedustajia tuomaan enemmän esille lippukuntiensa tarpeita ja odotuksia piirihallitukselle vaalikeskustelun kautta. Ehdolla olemalla voisi vaikuttaa tuomalla esille näkemyksiään.

 
MITÄ AIOT HALLITUKSEN JÄSENENÄ TEHDÄ?
Lippukuntatuesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä vastaan yhdessä alueryhmän puheenjohtajan kanssa siitä, että kaikilla alueilla voidaan hyvin ja niille saadaan päteviä lippukuntavalmentajia.
Pohjanmaan partiopiiri ulottuu Kuusamosta Kauhajoelle ja sen kymmenellä alueella toimii lähes 80 lippukuntaa. Laajan piirimme alueella joudun tukeutumaan paljolti hallituksen jäsenten, alueryhmän ja muiden piirin luottamushenkilöiden sekä työntekijöiden verkostoihin ja paikallistuntemukseen.

Toivotan kaikki suorat yhteydenotot lippukunnista ja alueiden lippukuntatuessa toimivilta tervetulleiksi.

 

​Julkaistu Pohjan Puhurissa 6/2017. Kirjoittanut Viivi Huttunen, valokuva Janne Seppänen.