Koulutuksen superviikonloppu 27.-29.10.

01.09.2017 - 14:00   •   Lapua   •   Piiri tiedottaa

Koulutuksen superviikonloppu tarjoaa oivan mahdollisuuden kerätä koko lippukunnan johtajiston yhdellä kerralla, samaan aikaan ja paikkaan, piirin koulutuksiin. Tänä syksynä mukana on partiojohtajien peruskurssi, akela- ja sampokoulutus sekä luotsikoulutus.

PJPK alkaa jo perjantaina, muut koulutukset lauantaina. Kurssipaikkana toimii Wanha Karhumäki (Karhunmäentie 923, 62100 LAPUA) ja yöpyminen pitkänmatkalaisille on mahdollista jo perjantaina. Koulutusten viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9.

 

Akela- ja sampokoulutus

Kurssi on tarkoitettu aikuisille sudenpentu- ja seikkailijaryhmien johtajille. Kurssille osallistuvan tulee täyttää vähintään 18 vuotta kurssin järjestämisvuoden aikana.

Koulutuksessa keskitytään oman pestin mukaiseen ikäkauteen ja sen lisäksi kaikille ikäkausiohjaajille yhteisiin lapsia sekä turvallisuutta koskeviin moduuleihin. Saat vinkkejä ja apua ohjelman toteuttamiseen niin yksittäisessä kokouksessa kuin koko ikäkauden aikana sekä lauman/joukkueen ohjaamiseen liittyvissä haasteissa. Kurssilla pääset itse virkistymään ja saat vaihtaa ajatuksia, ideoita sekä kokemuksia muiden sudenpentu- ja seikkailijajohtajien kanssa.

Kurssi sisältää moduulit: Sudenpentu-/Seikkailijaohjelma, Lapset 1, Minä akelana/sampona, sudenpentu ja seikkailijaryhmän johtaminen, Turvallisesti ryhmässä sekä sudenpentu ja seikkailijaryhmän retki.

Kurssi toteutetaan yhden viikonlopun aikana. Kurssin hyväksytty loppuun suorittaminen edellyttää vähintään yhden yön kestävän retken kokemista (Retkimoduuli). Retki suositellaan tehtäväksi lippukunnassa ennen kurssille tuloa.

Lapuan kurssin aikaan on koulutuksen superviikonloppu. Luotsikurssi ja partiojohtajienperuskurssi pidetään samassa paikassa samaan aikaan!

 

Kohderyhmä: 18-vuotiaat tai vanhemmat akelan tai sammon pestissä toimivat tai pestiin aikovat partiolaiset
Hinta: 50€
Järjestäjä: Ikäkausikoulutusjaosto
Lisätiedot: Suvi Lempiäinen, etunimi.sukunimi[ät]pohjanmaa.partio.fi

Ilmoittaudu PartioID:llä

 

​ 


 

Luotsikoulutus

Luotsi on aikuinen johtaja, joka tukee tarpoja- tai samoaja- tai vaeltajavartion vartionjohtajaa tehtävissään. Hän auttaa toiminnan suunnittelussa, on läsnä silloin kun tarvitaan ja toteuttaa vaativampia ohjelma-aktiviteetteja.

Luotsikurssi on tarkoitettu lippukunnissa tarpoja-, samoaja tai vaeltajaluotseina toimiville tai sellaiseksi aikoville. 

Koulutuksessa keskitytään oman pestin mukaiseen ikäkauteen sekä luotsin rooliin. Lisäksi käsitellään nuoria ja heidän ohjaamistaan sisältäviä kokonaisuuksia. Kurssilta saa konkreettisia ideoita toiminnan suunnitteluun, apua ohjelman toteuttamiseen sekä vertaistukea muilta samassa pestissä olevilta johtajilta.

Kurssille osallistuvan tulee täyttää kurssin järjestämisvuoden aikana vähintään 18 vuotta, poikkeuksena vaeltajaluotsit, joiden toivotaan olevan yli 22-vuotiaita. Lisäksi kaikille kurssilaisille osallistumisvaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskurssi.

 

Kohderyhmä: Luotseina lippukunnassa toimivat tai pestissä aloittavat yli 18-vuotiaat partiolaiset
Hinta: 50€
Järjestäjä: Koulutusryhmä
Lisätiedot: Viivi-Lotta Kivilahti, viivi-lotta.kivilahti[ät]partio.fi

Ilmoittaudu PartioID:llä

 


 

Partiojohtajien peruskurssi #25 (osa 1)

Koulutus on kahden viikonlopun mittainen, tämä on kurssin ensimmäinen osa. Toinen osa on 24.-26.11.

Partiojohtajien peruskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Pj-peruskurssit ovat leirimuotoisia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

Tärkeä osa kurssia on johtamisharjoitus, joka suoritetaan kurssin osien välissä tai kurssin jälkeen. Johtamisharjoitus tulee olla sellainen projekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti. Kurssilaista johtamisharjoituksen tekemisessä tukee kotilippukunnan partiojohtajista nimetty ohjaaja sekä oma kurssiluotsi kurssilta.

Pj-peruskurssilla tehdään Ensiavun taitotasotesti, jolla varmistamme kurssilaisen ensiaputaidot. Mikäli testiä ei läpäise, saa ensiapuun liittyviä lisätehtäviä ennen kuin kurssin pääsee läpi.

Suositeltavaa on, että kurssilainen ilmoittautuu itse sovittuaan asiasta lippukuntansa koulutusvastaavan kanssa.

Pj-peruskurssin ikäraja on 18 vuotta eli kurssille voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 18. Kurssille voi osallistua myös, mikäli pesti lippukunnassa vaatii partiojohtajan peruskoulutusta ja koulutettava on täyttänyt 17 vuotta ennen kurssin alkua. Alaikäisiltä kurssilaisilta vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä selvitys pestistä, jonka vuoksi hän osallistuu kurssille. Partiojohtajan valtakirjan voi saada vasta kun on täyttänyt 18 vuotta.

 

Kohderyhmä: Vuoden 2017 aikana 18 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat partiolaiset
Hinta: 85€
Järjestäjä: Partiojohtajakoulutusjaosto
Lisätietoja: Antti Karppi, antti.karppi [at] partio.fi

Ilmoittaudu PartioID:llä (ilmoittaudut molempiin osiin)

 

 

Mukana viikonlopussa: