Kipparikurssin teoriaosa 2

Perjantai, 1. huhtikuu 2016 - 18:00 - Sunnuntai, 3. huhtikuu 2016 - 15:00
  •   SP   •   VaeltajatAikuiset

Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• 18 vuoden ikä
• Partiojohtajakurssin suorittaminen
• Veneenohjaajakurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot
• Riittävä käytännön purjehduskokemus

Kurssille järjestetään tasokoe 9.2.2016, jonka vaikeustaso on samaa luokkaa veneenohjaajakurssin loppukokeen kanssa. Kokeen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä kurssille osallistumiselle.
 

Kuvaus kipparikurssista

Tämä koulutuskokonaisuus on tarkoitettu meripartiolippukunnissa toimiville yli 18 v.  vaeltajille ja aikuisille jotka pestissään toimivat aluksen vastuullisena päällikkönä avomerellä. Esitietona on kokemus purjehtimisesta lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä ja loppuun suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.  Ennen koulutuksen aloittamista järjestetään pääsykoe. Förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia suositellaan.

Koulutus koostuu kahdesta teoriaviikonlopusta, joiden jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua neljän vuorokauden käytännönosalle. Koulutuksen sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Koulutuksesta vastaa Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä.

Teoriaosien kuulustelun hyväksyttävästi suorittamisesta annetaan teoriaosan todistus. Käytännönosan suorittamisesta annetaan oma todistus. Lisäksi koko kurssin suorittaneille jaetaan numeroitu SP:n kipparinviiri ja kurssimerkki.

Kurssin päivämäärät

Kipparikurssin teoriaosa 1: 18.-20.3.

Kipparikurssin teoriaosa 2: 1.-3.4.

Kipparikurssin käytännönosa: 22.-25.9.

Paikka: Lounais-Suomi

 
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Maanantai, 1. helmikuu 2016 - 23:45