Talous ja Yhteiskuntasuhteet

Taloustoiminnanalan tehtävänä on huolehtia siitä, että piirin taloudenhoito on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä. Piiri järjestää tarjoamansa palvelut siten, että ne ovat kustannuksiltaan lippukuntien kannalta kohtuullisia. Piirin tehtävänä on myös tukea lippukuntien hallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa. Toiminnanala tukee lippukuntien omaa varainhankintaa partiolaisten yhteisillä kampanjoilla.

 

Piirin tapahtumien talous


 

Vinkkejä varainkeruuseen ja yhteistyöhön

Yhteiskuntasuhderyhmä etsii ja kokoaa uusia ja hyviksi todettuja käytäntöjä lippukuntien varainkeruuta ja yhteistyötä varten. Pahaat löydökset kerätään tänne lippukuntien käyttöön. Kannattaa myös tilata piirin sähköinen uutiskirje, Navakka, sillä siellä julkaistaan myös yhteiskuntasuhteeseen liittyviä vinkkejä.

 

Valtakunnalliset yhteistyöhankkeet

Sata uutta tapaa tehdä partiota

Punainen Sulka -keräys

Yhdessä metsään -metsäohjelma


 

Partion ystävät

Partion ystävät -materiaalia lippukunnille | Partion ystävät -nettisivu