Projektit

Projektitoiminnanalan tavoitteena on tarpeen mukaan luoda uutta toimintaa tai kehittää olemassa olevaa toimintaa parantamaan lippukuntien toimintaedellytyksiä. Projektitoiminnasta piirissä huolehtii projektiryhmän puheenjohtaja sekä projektikohtaisesti koottu ohjausryhmä. Projektiryhmän puheenjohtaja pestaa projektijohtajan, joka kokoaa oman projektiryhmänsä ja vastaa projektin läpiviennistä.

Projektin käynnistysvaiheessa tulee miettiä tarpeita, ideoita, nykytilaa ja tavoitetilaa. Suunnitteluvaiheessa tulee laatia projekti-suunnitelma ja talousarvio. Toteutuksen jälkeen arvioidaan tulosta ja tavoitteisiin pääsemistä sekä laaditaan raportti. Projektin tekijöiden tulee olla motivoituneita, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektit tulee suunnitella, johtaa ja toteuttaa hyvin. Projektin tekijöillä on mahdollisuus kasvuun ja oppimiseen projektin aikana. Projekti tarjoaa mahdollisuuksia lyhytaikaiseen sitoutumiseen.

 

Noste

Osallistu piirin kasvuprojektiin!

 

Piirin suurleirit

Piiri järjestää suurleirin joka kolmas vuosi. 

2018 Tempus Vattaja, Lohtaja
2015 Tuisku Maijanlampi, Taivalkoski
2012 Havu Maijanlampi, Taivalkoski
2008 Kari Vattaja, Lohtaja

 

Myötäpäivät

Piiri järjestää suurleirin joka neljäs vuosi. Tietoa Myötäpäivistä löydät osoitteesta www.myotapaivat.fi.

2016 Kokkola
2013 Vaasa
2009 Seinäjoki