Piiripestien koottu pestihaku

 

Alue | Aikuistuki | Koulutus | Ohjelma | Viestintä | Yhteiskuntasuhteet

 

Alue

 

LIPPUKUNTAVALMENTAJA
(1-2 hlö alueille 1, 4, 5, ja 8. 1-2 hlö alueille 2, 3, 7 ja 9 pariksi tai tiimiksi aloittelevan valmentajan kanssa.)

 • Pestin kesto: 2 vuotta. Sovittaessa pesti alkaa vaikka heti!
 • Vaadittavat taidot: Lippukunnanjohtajan tai muunlainen lippukuntatyön työskentely tuo valmentajalle arvokasta näkökulmaa.
 • Tuki: Piirin alueesta vastaavalta työntekijältä ja ryhmän puheenjohtajalta, piirihallituksen alueesta ja lippukuntatuesta vastaavalta jäseneltä.

Lippukuntavalmentajan (ent. alueohjaajan!) päätehtäviin kuuluu yhteydenpito oman alueen lippukunnanjohtajiin, erityisesti lippukuntien toimintaa ja tukemista koskevien piirin ja keskusjärjestön kuumien puheenaiheiden ja tulossa olevien uusien tuulien viestintä lippukunnille. Lisäksi lippukuntien kokemien ongelmien tai tukitarpeiden viestintä piirille alueryhmän kautta. Lippukuntavalmentajan pestiin kuuluu siis lippukunnanjohtajien kohtaamista sekä henkilökohtaisesti että heidän vertaisryhmässään. Lippukuntajavalmentajan toiminnan vähimmäisvaatimukset ovat pienet, mutta halutessaan voi pestissä tehdä ja saada aikaan paljonkin. Pestiin kuuluu aluetapaamiset alueen lippukunnanjohtajien kesken väh. 2 kertaa vuodessa, muu yhteydenpito lippukuntiin tarpeen mukaan, alueryhmän kokoukset n. 4-6 kertaa vuodessa (usein etäkokouksena, sisältää Tuulevat). Olet alueryhmän jäsen. Tiedotat lippukuntiin tehdyistä yhteydenotoista ja aluetapaamisista muuta alueryhmää, ryhmän puheenjohtajaa ja Ylivieskan piiritoimistoa. Osallistua alueryhmän kanssa päättämään piirin suuntia lippukuntien tukemisesta. Ihmisten kanssa toimiminen harjaantuu pestissä parhaimmallekkin osaajalle. Ryhmänohjaustaitoja erilaisen ryhmän kanssa. Vertaistyöskentelyä alueryhmän kesken pitkienkin välimatkojen yli. SP:n valmentajakoulutus on myäs erilainen johtamisen koulutus, josta valmentaja saa hyviä eväitä pestiinsä.

Lisätiedot: Henri Korkeaniemi (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

Aikuistuki

 

MENTOROINTIVASTAAVA

 • Pestin kesto: 2 vuotta, pesti alkaa tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta partiosta. Kiinnostusta mentoroinnista. Kokemus mentoroinnista joko mentorin tai aktorin roolissa plussaa! Ihmistuntemuksesta, rekrytointitaidoista ja organisointitaidoista on hyötyä pestin hoitamisessa. Halua olla mukana tekemässä partiosta parempaa vapaaehtoistyötä. Intoa yhteiseen työstämiseen ja ideointiin.
 • Tuki: Piirinjohto, aikuisryhmä ja piirihallitus tukee pestissä.

Pohjanmaan Partiolaiset aloittavat mentorointitoiminnan piirivetoisesti vuoden 2018 alussa pestaamalla mentorointivastaavan. Haluamme, että mentorointi käynnistetään ja toteutetaan laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Tämä takia etsimme nyt henkilöä tai henkilöitä, joille mentorointi edustaa laadukkaampaa johtamista ja mahdollisuutta tukea paremmin piiri- ja lippukuntatoimijoita. Toimit pestissäsi piirin aikuisryhmän jäsenenä ja yhteydenpito aikuistuesta vastaavaan piirihallituksen jäseneen Pesti vaatii aikaa osallistua ryhmän kokouksiin n. 10 kertaa vuodessa sekä muuten vaihtelevasti tarpeen mukaan, mutta ei kuitenkaan muutamaa tuntia enempää kuukaudessa. Pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan mentorointia Pohjanmaan Partiolaisissa. Mahdollisuuden rekrytoida muita mukaan työstöön mentoroinnin toteutuksen selkeytyessä. Mahdollisuuden saattaa piirin tarjoamia palveluita lähemmäs lippukuntia ja lippukuntatoimijoita ja osaltasi edistää sitä, että partio kuuluu kaikille. Aikuisryhmän mahtavan porukan, jonka kanssa innostua, suunnitella, ideoida ja toteuttaa.

Lisätiedot: Harri Kastell (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

Koulutus

 

LUOTSIKOULUTTAJA

 • Pestin kesto: 1-2 vuotta. Pesti alkaa tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Koulutusvaatimuksena pj-peruskurssi, lisäksi kokemusta luotsina toimimisesta. 
 • Tuki: Luotsikoulutuksen johtajalta, koulutusryhmältä sekä piirityöntekijä Nooralta.

Pääset suunnittelemaan ja kouluttamaan luotsikoulutusta. Aikaa pesti vie 1-2 viikonloppukoulutusta vuodessa, koulutusten suunnittelu ennakkoon ja palautteen koostaminen koulutuksen jälkeen. Tuuleville osallistuminen kaksi kertaa vuodessa. Olet osa laajennettua koulutusryhmää. Pestissä oppii suunnittelemaan koulutuksia ja partiokouluttamaan aikuisia. Lisäksi oppii lippukuntien erilaisista käytännöistä.

Lisätiedot: Koulutusryhmän PJ Viivi-Lotta Kivilahti (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

Ohjelma

 

ERÄTAITOYHDYSHENKILÖ (OULU)

 • Pestin kesto: Sovittavissa, mielellään 2 vuotta. Alkaa Tammikuun 18. päivä.
 • Vaadittavat taidot: Hyvä aluetuntemus Oulunseudulta. 
 • Tuki: Piirin ohjelmasta vastaavalta työntekijältä, erätaitojaoston puheenjohtajalta.

Tehtäväsi on varmistaa, että joka kurssille on pääkouluttaja ja muut kouluttajat. Autat kurssinjohtajaa löytämään kurssipaikan ja muutenkin katsot, että homma pysyy kasassa. Voi olla yksi kouluttajista, muttei ole välttämätöntä olla mukana kurssilla. Pestiin kuuluu soittelua ja sopimista aina kun piirin kalenteriin merkitty pohjoisen suunnalla oleva erätaitokurssi lähestyy. Halutessasi pääset toimimaan kursseilla myös kouluttajana. Erätaitoyhdyshenkilö on erätaitoryhmän jäsen. Hän tiedottaa toimistaan ryhmän puheenjohtajaa ja ohjelmasta vastaavaa työntekijää. Opit tukevana aikuisena olemista.

Lisätiedot: Heikki Kivi (heikki.j.kivi [at] partio.fi)

 

ERÄTAITOKOULUTTAJA (OULU)

 • Pestin kesto: 2 vuotta. Pesti alkaa heti tai tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Kouluttajalta ei vaadita täydellisiä erätaitoja, mutta vankka retkeilykokemus tai hyvä osaaminen jostain retkeilyn osa-alueesta (esim. suunnistus, ensiapu, ruoanlaitto maastossa, tulenteko) on suht välttämätön. 
 • Tuki: Piirin ohjelmasta vastaavalta työntekijältä, piirihallituksen ohjelmasta vastaavalta jäseneltä.

Olet mukana piirin erätaitokursseilla kouluttamassa kurssiohjelmaan kuuluvia taitoja, jakamassa omia kokemuksia ja kehittämässä omia taitojaan. Sitoudut vähintään yhdelle kurssille vuodessa, mielellään kahdelle. Kurssilla on monta kouluttajaa, joten tehtävät jaetaan jokaisen osaamisen mukaan. Koulutuskokemuksen karttuessa voi ottaa kurssinjohtajan vastuun. Tämän lisäksi osallistuminen piirin luottamushenkilöpäiville Tuuleville tammi- ja elokuussa on toivottavaa, siellä suunnittelemme kurssit tarkemmin. Pääset syventämään tietoja partiokasvatuksesta ja taitotapahtumista sekä opit tiedottamista. Syvennät omia tietoja partiokasvatuksesta ja taitotapahtumista.

Lisätiedot: Heikki Kivi (heikki.j.kivi [at] partio.fi)

 

OHJELMARYHMÄN PUHEENJOHTAJA

 • Pestin kesto: 2 vuotta. Alkaa heti tai tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Kuuntelutaidot, tietämystä piirin järjestämistä taitotapahtumista esim. ea-kurssi, erätaitokurssi ja pt-kilpailut, halu mahdollistaa lisää ikäkausitapahtumia pohjanmaalla.
 • Tuki: Piirin ohjelmasta vastaavalta työntekijältä, piirihallituksen ohjelmasta vastaavalta jäseneltä.

Ohjelmaryhmän puheenjohtajana kutsut ohjelmaryhmän etäkokoukset koolle ja välität ryhmien puheenjohtajien terveiset piirihallitukselle. Edustustehtävät suomen partiolaisten laajennetussa kasvatusvaliokunnassa. Pestiin kuuluu ohjelmaryhmän etäkokoukset väh. kerran keväällä ja kerran syksyllä. Lisäksi livetapaamiset piirin luottamushenkilöpäivillä elokuussa ja tammikuussa. Sähköpostityötä kerran viikossa. Olet piirihallituksessa ohjelmasta ja kasvatuksesta vastaavan jäsenen vasen käsi, Pohjanmaan partiolaisten edustaja laajennetussa kasvatusvaliokunnassa. Pääset syventämään tietoja partiokasvatuksesta ja taitotapahtumista ja opit tiedottamista.

Lisätiedot: Satu Kivelä (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

SAMOAJAJAOSTON JÄSEN

 • Pestin kesto: 1-2 vuotta. Alkaa heti tai tammikuussa 2018 tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittavat taidot: Kokemusta samoajaohjelmasta.
 • Tuki: Ohjelmaryhmän puheenjohtaja

Samoajajaosto järjestää yhden piiritason samoajatapahtuma vuodessa. Pestissä oppii tapahtumanjärjestämistä ja ryhmätyötaitoja.

Lisätiedot: Satu Kivelä (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

TARPOJAJAOSTON JÄSEN

 • Pestin kesto: 1-2 vuotta. Alkaa heti tai tammikuussa 2018 tai sopimuksen mukaan.
 • Vaadittavat taidot: Kokemusta tarpojaohjelmasta.
 • Tuki: Ohjelmaryhmän puheenjohtaja

Tarpojajaoston vastuuna on tukea alueita tarpojien taitopäivien ohjelmaosuuksissa ja osallistua taitopäiville syksyllä ja keväällä. Pestissä oppii tapahtumanjärjestämistä ja ryhmätyötaitoja.

Lisätiedot: Satu Kivelä (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

KILPAILUJAOSTON JÄSEN

 • Pestin kesto: Vähintään 2-3 vuotta. Viimeistään tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Aito kiinnostus partiotaitokilpailuja kohtaan. Ei välttämättä vaadita järjestely- tai kisakokemusta, sillä pesti kyllä opettaa! 
 • Tuki: Kilpailujaoston puheenjohtaja ja muut jäsenet

Kilpailujaosto tukee alueita ja lippukuntia kilpailujen järjestämisessä järjestäen esimerkiksi rastipäällikkö- ja järjestelytoimikuntakursseja 1-2 kertaa vuodessa. Pestiin sisältyy Tuulevat 1-2 kertaa vuodessa, kokousviikonloppu syksyllä, kurssi 1-2 kertaa vuodessa sekä satunnaiset Skype-kokoukset + oman osa-alueen tehtävien hoitoa muutama tunti kuukaudessa. Opit ryhmätyötaitoja, etätyöskentelyä, partiotaitokilpailujen järjestelyä, kursseilla kouluttamista ja yleisön edessä esiintymistä.

Lisätiedot: Tiia Keltamäki (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

Viestintä

 

POHJAN PUHURIN PÄÄTOIMITTAJA

 • Pestin kesto: 2 vuotta. Pesti alkaa tammikuussa 2018 tai keväällä 2018.
 • Vaadittavat taidot: Päätoimittaja hyötyy pestissään kyvystä kaivaa juttuideoita, kuunnella ihmisiä sekä kirjoittaa osuvasti. Kokemus lehden teosta eduksi, jonkinlainen journalismin perusteiden hallinta (haastattelu, editointi, etiikka) on hyödyksi, samoin organisointitaitoisuus.
 • Tuki: Aikaisemmalta päätoimittajalta, viestinnästä ja markkinoinnista vastaavalta piirihallituksen jäseneltä sekä piiritoimiston viestinnästä vastaavalta työntekijältä.

Päätoimittajana vastaat piirilehden sisällöstä suunnitteluineen, oikoluvusta sekä toimituskunnan johtamisesta. Lehti ilmestyy kuudesti vuodessa. Suositeltavaa olisi toimituskokouksen pitäminen jokaiseen lehteen liittyen. Juttujen suunnitteluun, koordinointiin, delegointiin, kirjoitukseen ja oikolukuun sekä ideointiin menevä aika riippuu tekijästä. Lisäksi jonkin verran yhteydenpitoa piiritoimiston viestintävastaavan kanssa. Sinulla on myös mahdollisuus toimia piirin viestintäryhmän puheenjohtajana, muutoin jäsenenä. Pääset tutustumaan partion rakenteisiin, ihmisiin, pesteihin ja ilmiöihin joista et ole aikaisemmin kuullutkaan. Pääset oppimaan myös lehdenteosta, -suunnittelusta sekä tehtävien delegoinnista sekä innostamaan tulevia partiojournalisteja.

Lisätiedot: Ines Sirén (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

ULKOISEN VIESTINNÄN SUUNNITTELUSTA JA MARKKINOINNISTA VASTAAVA VIESTINTÄRYHMÄN JÄSEN

 • Pestin kesto: 2 vuotta. Alkaa tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Jonkinlainen sosiaalisen median tuntemus on avuksi, samoin kirjoitustaito. Hyödyksi sinulle voivat olla esimerkiksi kuvankäsittelytaidot ja tiedottamistaidot. Ethän pelkää puhua myöskään Snapchat-videolle!
 • Tuki: Viestinnästä ja markkinoinnista vastaavalta piirihallituksen jäseneltä, piirin viestinnästä vastaavalta työntekijältä sekä muulta viestintäryhmältä.

Suunnittelet ja toteutat piirin ulkoista viestintää eri kanavissa apunasi YSP-ryhmä sekä avustat tarvittaessa esimerkiksi tapahtumien markkinoinnista ja tiedotuksesta "ulos partiosta". Aikaa pesti vaatii muutamia tunteja kuukaudessa riippuen delegoinnin asteesta. Viestittävien tapahtumien, teemaviikkojen tjsp. yhteydessä hieman enemmän. Toimit osana piirin viestintäryhmää. Pääset oppimaan sosiaalisen median kiemuroita, tuntemaan laajaa partioviestinnän kenttää, suunnittelemaan viestintää sekä johtamaan projekteja.

Lisätietoja: Ines Sirén (etunimi.sukunimi [at] partio.fi)

 

Yhteiskuntasuhteet

 

Y-TRAINEE KOUTSI

 • Pestin kesto: 1 vuosi. Alkaa tammikuussa 2018.
 • Vaadittavat taidot: Hyvät yhteistyötaidot, innostunut ja innostava, kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
 • Tuki: Yhteiskuntasuhderyhmä ja sen PJ.

Koutsi toimii piirin yhteiskuntasuhderyhmän jäsenenä. Pestissä on tarkoituksena olla aikuinen tukihenkilö SP:n hallinoiman Y-trainee ohjelman mukana oleville piirimme nuorille.  Pestattu kannustaa ja tukee nuoria y-trainee koulutuksen suorittamisessa, osallistuu y-trainee projektiryhmän kokouksiin, sekä tukee ja ohjaa nuoria piirissä järjestettävän tapahtuman valmistelussa. Pestin vaatima ajankäyttö on noin 1-2h/vko. Pestissä olet piirin yhteiskuntasuhderyhmän jäsen, jäsenenä SP:n hallinnoimassa y-trainee ohjelman projektiryhmässä. Opit luottisryhmässä toimimista, projektiryhmässä toimimista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja nuorten kanssa toimimista.   

Lisätietoja: Kaisa Uusimäki (kaisa.salmu [at] partio.fi)