Ohjelma

Vuosina 2015–2018 ohjelmaryhmän toimintaa ohjaa piirin strategia, joka on yhtenevä Suomen partiolaisten strategian kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteeksi on asetettu se, että “partio on Pohjanmaan maakuntien alueella vetovoimaisin nuorten harrastus vuoden 2020 lopussa”. Ohjelmaryhmä pyrkii tähän tavoitteeseen järjestämällä piirissä partiomenetelmän ja Suomen Partiolaisten suositusten mukaista ohjelmaa jokaiselle ikäkaudelle. Ohjelmatoiminnanala pyrkii varmistamaan, että lippukunnilla on riittävä tietotaito toteuttaa partio-ohjelmaa partiomenetelmän mukaisesti.

Toiminnanalan tavoitteena on myös lisätä ohjelmatapahtumien tarjontaa sekä löytää tehokkaampia markkinointikeinoja ja näin nostaa ohjelmatapahtumien osallistujamääriä. Ohjelmatoiminnanala pyrkii rekrytoimaan uusia toimijoita mukaan jokaiseen jaostoon ja ikäkausitoimintaan, sekä kehittää toimintaansa koko ajan.

Piirin nelivuotisstrategia rakentuu kolmelle painopisteelle. Näiden painopisteitten alle on piiri muodostanut omat kaksivuotispainotuksensa vuosille 2015–2016. Nämä painotukset muodostavat yhdessä niiden alle määriteltyjen toimenpiteiden kanssa piirin toimintasuunnitelman. Painotukset ovat: partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani.

Ohjelmaryhmää koskettavia toimenpiteitä ovat mm. piirin kasvuhankkeen toisen projektivaiheen aloittaminen ja projektin kautta annettavat ohjeet hyvän partio-ohjelman toteuttamisesta, luottamushenkilöiden aktiivinen oman johtajuuden kehittäminen sekä partion vaikuttavuuden lisääminen ja partiotoiminnan tukeminen uusia kumppanuuksia luomalla.

 

Ohjelmaryhmä

Puheenjohtaja

Satu Kivelä
Kokko-Pojat

050 - 404 2139
satu.kivela [at] partio.fi

Meripartiojaosto, PJ

Anni Silvola
Pohjan Veikot

040 - 507 0344
anni.silvola [at] pohjanmaa.partio.fi

Erätaitojaosto, PJ

Heikki Kivi
Halkokariset

heikki.kivi [at] pohjanmaa.partio.fi

Piirin sisuasiavastaava

Suvi Klemola
Kaustisen Kallionkoluajat

suvi.klemola [at] pohjanmaa.partio.fi

Kilpailujaosto, PJ

Laura "Late" Korppinen
Oulun Valppaat

laura.korppinen [at] partio.fi

Ensiapujaosto, PJ

Sanna "Tarhis" Tarhasaari
Vaasan Partiotytöt

sanna.tarhasaari [at] pohjanmaa.partio.fi

 

Kansainvälisyysjaosto, PJ

Susanna Heinola
Ilkan Partiolaiset

susanna.heinola [at] pohjanmaa.partio.fi

Toimihenkilö 

Noora Småträsk
Pohjanmaan Partiolaiset

044 - 716 9302
noora.smatrask [at] partio.fi