Aluetyö

Aluetyön tavoitteena on tukea lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Lippukuntia tuetaan lippukunnanjohtajien kautta. Kaikille alueille pyritään pestaamaan lippukuntavalmentajat eli entiset alueohjaajat, jotka pitävät yhteyttä lippukunnanjohtajiin.

Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnat on jaettu kymmeneen alueeseen, joissa jokaisessa on noin kymmenen toimivaa lippukuntaa. Alueilla toimii yksi tai kaksi lippukuntavalmentajaa. Aluetyön tavoitteena on tukea lippukunnanjohtajaa ja sitä kautta lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa jokaisella ikäkaudella. Lippukuntavalmentajien/aluetyön tärkeänä tehtävänä on lisäksi toimia viestinviejinä lippukuntien, piirin ja SP:n välillä.

Lippukuntavalmentajat ovat yhteydessä oman alueensa lippukunnanjohtajiin puhelimitse, sähköpostilla, sekä tapaamalla henkilökohtaisesti. Lisäksi he järjestävät aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnanjohtajat voivat tavata toisiaan, sopia yhteistyöstä ja saada tukea pestiinsä. Tavoitteena on järjestää vuoden aikana lippukunnanjohtajille yksi henkilökohtainen ja yksi useamman lippukunnanjohtajan tapaaminen.

Lippukuntavalmentajaparista vähintään toinen osallistuu alueryhmän kokouksiin. Alueryhmää johtaa alueryhmän puheenjohtaja. Aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaava piirihallituksen jäsen  kuuluu alueryhmään sekä SP:n aluevaliokuntaan. Alueryhmän alaisuuteen pyritään perustamaan lippukuntajaosto, joka toimii projektiluonteisesti ja tukee konkreettisesti tukea tarvitsevia lippukuntia.

 


 

Lippukunnan toiminnan kehittäminen

Kehittyvä lippukunta-työkalu

Lippukunnille on tehty Kehittyvä lippukunta työkalu, jota käytetään yhdessä lippukuntavalmentajien kanssa. Piiri tarjoaa työkalun käyttämistä lippukunnille. Työkalu sisältää kysymyksiä lippukunnan toiminnasta. Kysymyksistä keskustellaan lippukunnan koko johtajiston kesken. Kysymyksien avulla lippukunnan toiminnasta löydetään sekä vahvuuksia että kehittämisen kohteita. Lippukunta itse valitsee mitä asiaa lippukunnassa lähdetään kehittämään - puhtia kehittämiseen saadaan olemassaolevista vahvuuksista. Kehittäminen alkaa yhteydenotosta lippukuntavalmentajaan tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Kehittyvä lippukunta työkalu -linkki löytyy ylempää.

Lisätietoja toimisto.ylivieska [at] pohjanmaa.partio.fi

 


 

KO-GI-työ aluetyöstä?

Aluetoiminnanalalta löytyy hyviä ideoita Kolmiapila-Gilwell-kurssin kehittämistehtävää varten lippukuntien tukemiseen ja uusien perustamiseen liittyen. Kysy lisää alueryhmän puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta ja kerro mahdollisuudesta myös kaverille!